Strategisch Beleidsadviseur Stortplaatsen

Ben jij in staat om een sleutelrol te vervullen in het beleid, beheer van stortplaatsen, met oog voor bestuurlijke belangen en toekomstgerichte strategieën? Dan is deze uitdaging op jouw lijf geschreven!

Als Strategisch Beleidsadviseur voor Stortplaatsen krijg je de kans om een blijvende impact te maken op het beleid en de ontwikkeling van stortplaatsen in Noord-Brabant. Je werkt in een dynamische omgeving waarin je wordt uitgedaagd om creatieve oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken, met volop mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit alles binnen een bestuurlijk sensitieve omgeving.

Wat ga je doen?

Als Strategisch Beleidsadviseur voor Stortplaatsen speel je een centrale rol in het onderhoud, de monitoring en de strategische ontwikkeling van stortplaatsen in Noord-Brabant. Je bent verantwoordelijk voor het managen van externe partners en het overstijgen van wettelijke kaders, met als doel het neerzetten van een duurzaam beleid en beheer dat ook na jouw inspanningen kan worden voortgezet. Dit voornamelijk gericht op het gehele spectrum Nazorg. We zoeken iemand die niet alleen strategisch beleid maakt en uitvoert, maar ook in staat is om tijdig de bestuurlijke vertaalslag te maken en binnen bestuurlijke structuren effectief te communiceren.

Concreet ga je aan de slag met de volgende thema’s:

 • Beheren en monitoren van stortplaatsen: Je bent verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en de voortdurende monitoring van gesloten Wet milieubeheer stortplaatsen in Noord-Brabant. Dit omvat de aansturing op het zorgvuldig bijhouden van de status van de stortplaatsen, het (laten) uitvoeren van periodieke inspecties en het coördineren van onderhoudswerkzaamheden om de veiligheid en milieukwaliteit te waarborgen.
 • De begeleiding van een sluitingstraject van een nog definitief te sluiten Wm (sluitingsverklaring).
 • Strategische ontwikkeling van stortplaatsen: Je ontwikkelt en implementeert strategieën voor de lange termijn die verder gaan dan de bestaande wetgeving en kaders. Deze strategieën zijn gericht op het bevorderen van duurzaamheid, het minimaliseren en voorkomen van milieurisico’s en het maximaliseren van hergebruiksmogelijkheden van stortplaatsen voor en na sluiting.
 • Managen van relatiebeheer met onze externe partners: Als sleutelfiguur ben je verantwoordelijk voor het effectief managen van de relatie en samenwerkingsverbanden met exploitanten en vergunninghouders van de stortplaatsen, adviesbureaus, omgevingsdiensten en andere belanghebbenden. Dit omvat het onderhouden van constructieve relaties, het coördineren van gezamenlijke inspanningen en het bereiken van consensus over beleidsbeslissingen en operationele acties.
 • Initiëren en leiden van projecten: Je initieert en leidt projecten die gericht zijn op het beleid, beheer, verbeteren en hergebruik van stortplaatsen. Dit omvat het identificeren van kansen voor innovatie en duurzaamheid, het beoordelen en in voorkomend geval opstellen van projectplannen, het aansturen van projectteams en het bewaken van de voortgang en resultaten.
 • Opzetten van beheersstructuren en -processen: Je ontwikkelt en implementeert effectieve beheersstructuren en -processen die toekomstig beleid en beheer van stortplaatsen mogelijk maken na afloop van jouw inspanningen. Dit omvat het opstellen van beheersplannen, het definiëren van monitoringprotocollen en het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten en richtlijnen.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!

Als Strategisch Beleidsadviseur voor Stortplaatsen draag je bij aan de missie van Noord-Brabant om een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving te creëren. Door strategisch beleid te ontwikkelen en uit te voeren, minimaliseer je milieurisico’s en stimuleer je het hergebruik van stortplaatsen voor en na sluiting, wat bijdraagt aan een circulaire economie. Door effectief samen te werken met externe partners en stakeholders, zorg je voor een geïntegreerde aanpak van het beleid en beheer van stortplaatsen, waardoor de provincie haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming kan realiseren. Dit alles met het besef en alertheid op de beheersing van kosten omdat deze een belangrijke rol spelen in de eeuwigdurende Nazorg.

Met wie werk je samen?

Je maakt onderdeel uit van het Programma Milieu en Energie. Binnen dit programma is het Team stortplaatsen belast met de Nazorg op gesloten Wet milieubeheer stortplaatsen en het beheer op reeds twee voor eeuwigdurende Nazorg gesloten Stortplaatsen. Samen met je directe collega strategische-beleidsmedewerker en een bredere ondersteuning op gebied van juridisch, archivering, data, en financiën vorm je samen het Team stortplaatsen van de Provincie Noord Brabant.

De opdrachtnemer is je sparringpartner in de te bereiken resultaten en bestuurlijk strategische keuzes.

Je neemt deel aan landelijk overleg, stemt af met collega provincies en volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen op wet – en regelgeving, landelijk stortbeleid, Duurzaam Stortbeheer, enzovoorts.

Herken jij jezelf hierin?

Als Strategisch Beleidsadviseur voor Stortplaatsen beschik je over een unieke combinatie van competenties en kwaliteiten. Je bent strategisch, innovatief en resultaatgericht, met sterke samenwerkings- en leiderschapsvaardigheden. Met jouw technische kennis en politiek-bestuurlijke sensitiviteit ben je in staat om complexe uitdagingen op het gebied van stortplaatsen aan te pakken en duurzame oplossingen te realiseren. Je bent flexibel, communicatief en gedreven om een blijvende impact te maken op het milieu en de gemeenschap in Noord-Brabant.

Daarnaast worden wij enthousiast van iemand die deze competenties aanvult met de volgende kwaliteiten:

 • WO/HBO werk- en denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring;
 • Kennis van civiele techniek , bodem – en grondwatersystemen, is een pré;
 • Kennis en ervaring in milieuvraagstukken;
 • Meerjarige ervaring met projectmanagement;
 • Je hebt affiniteit met duurzaamheid.

Wat bieden wij jou? 

Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal.

 • Een baan op schaalniveau 12 voor 32-36 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €4466,- en maximaal €6323,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).  
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract. 
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.  
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.  

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi? 
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.  

Word jij onze nieuwe collega? 

Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

Heb je vragen?
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Tineke Laarhoven-Bom via Tlaarhoven@brabant.nl. 

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Edwin Willems via WjWillems@brabant.nl of via +31627745021.

Solliciteren 

Ben je al overtuigd en heb je zin in deze baan? We kijken uit naar je sollicitatie. 

Jurist Rechtsbescherming

Ieder conflict heeft waarde. Een juridische procedure beschouwen we niet als een obstakel, maar juist als nuttig instrument om samen met de bezwaarmaker in gesprek te komen. Als Jurist Rechtsbescherming ben jij hierin een belangrijke schakel.

Wat ga je doen?

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze rechtsbescherming en op onze sturing en dienstverlening. Jaarlijks hebben we een werkvoorraad van ongeveer 300 bezwaarschriften en handelt de provincie zo’n 10-20 klachten af. Burgers en bedrijven kunnen erop vertrouwen dat wij op een goede en betrouwbare manier deze bezwaren en klachten behandelen en dit ook binnen de wettelijk gestelde termijnen afwikkelen. Aan dit succes mag jij als Jurist Rechtsbescherming meewerken. Je taken zijn onder andere:

 • Samen met procespartijen bespreken (bezwaarmakers en ambtelijke vertegenwoordigers), via de inzet van mediationvaardigheden, wat de beste aanpak van een bezwaar is, en optreden als onafhankelijk procesbegeleider.
 • Het zorgvuldig afhandelen van bezwaarzaken en klachten en het zorgdragen in deze zaken voor de juridische ondersteuning van de onafhankelijke Hoor- en Adviescommissie (HAC) in haar taak als adviseur van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koning;
 • Bijdrage leveren aan de bevordering van de juridische kwaliteit in en van de provinciale organisatie door bij te dragen aan de hoogwaardige kwaliteit van de beslissingen op bezwaar en het leereffect van de beslissingen op bezwaar welke leiden tot een betere primaire besluitvorming;
 • Je bent klankbord voor collega-juristen en adviseur voor de provinciale organisatie.

Zo lever jij jouw bijdrage aan Brabant!

Door jouw kennis en vaardigheden lever jij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de rechtsbescherming in Brabant.

Met wie werk je samen?

Je maakt als jurist deel uit van het Team Rechtsbescherming. Wij zijn een klein hecht team met een hoge professionele standaard. Je werkt met collega-juristen en in- en externe relaties. Je werkt in een team van specialisten op het gebied van rechtsbescherming en mediation/bemiddeling. Het team is gepositioneerd binnen het programma ‘Bedrijfsvoering Beleid en Advisering’. Het programma is onder meer verantwoordelijk voor de concernbrede juridische advisering en kwaliteitszorg van de organisatie.

Herken jij jezelf hierin?

Jouw gedrag en houding kenmerkt zich door objectiviteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en integriteit richting alle in het proces betrokken partijen. Je beschikt verder over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om het gesprek aan te gaan met collega’s maar ook met externe partners. Naast deze competenties beheers je de volgende kwaliteiten:

 • Je bent een ervaren jurist rechtsbescherming met een academisch werk- en denkniveau, gespecialiseerd in bestuursrecht en het bestuursprocesrecht en met ruime ervaring in vergelijkbare functies;
 • Je hebt kennis en ervaring op het gebied van verschillende juridische deelterreinen als het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, subsidierecht en de Wob/Woo;
 • Je beschikt over ruime ervaring met de behandeling van en advisering bij bezwaarschriften en klachten;
 • Je bent een echte teamspeler, maar kunt ook goed zelfstandig werken;
 • Het is een pre als je geschoold bent in en/of ervaring hebt met het toepassen van mediation(vaardigheden) of bereid bent je hierin te scholen/verder te verdiepen.

Wat bieden wij jou? 

Er zijn weinig stereotypes over ambtenaren die waar zijn. Eentje is in ieder geval wél waar: goede arbeidsvoorwaarden en een werkgever om trots op te zijn. Van flexibele werktijden en hybride werken tot aan opleiding en Brabantse gezelligheid. Er zijn veel interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk ze hier allemaal.

 • Een baan op schaalniveau 11 voor 32 uur per week. Het salaris bedraagt minimaal €3935,- en maximaal €5564,- bruto per maand bij een volledige werkweek (36 uur).  
 • Een contract voor de duur van 1 jaar. Dit wordt daarna in principe omgezet in een vast contract. 
 • Een individueel keuze budget van 22,3 procent van je jaarsalaris. Je kunt dit bijvoorbeeld laten uitbetalen of er extra vakantiedagen van kopen.  
 • Een ontwikkelbudget van € 5.000,-.  

Waarom is werken bij Provincie Noord-Brabant zo mooi? 
Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.  

Word jij onze nieuwe collega? 

Jij vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk in je werk en je zoekt een werkgever die goed voor je zorgt. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

Heb je vragen?
Voor vragen over het sollicitatieproces kun je contact opnemen met Daniëlle Slock via Dslock@brabant.nl

Voor vragen over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Ritchie Trieling, teamleider Rechtsbescherming, rtrieling@brabant.nl, 0652783630.

Solliciteren 

Ben je al overtuigd en heb je zin in deze baan? We kijken uit naar je sollicitatie.