(junior) beleidsmedewerker netcongestie

Een goed functionerende energie-infrastructuur is essentieel voor ruimtelijke ontwikkelingen in de Provincie Utrecht op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en de energietransitie. Als provincie Utrecht werken we samen met netbeheerders, gemeenten en andere stakeholders, om de ontwikkeling van vraag- en aanbod van (duurzame) energie in goede banen te leiden.

Wat ga je doen? 

Samen met je collega’s in het ‘cluster’ energie-infrastructuur werk je aan een 3 sporen aanpak voor de korte, de middellange en de lange(re) termijn. Voor de lange termijn worden de plannen voor nieuwe woon- en werklocaties, elektrisch vervoer en duurzame energie beter afgestemd op de investeringsplannen van de netbeheerders. Voor de middellange termijn worden (ruimtelijke) procedures voor uitbreiding van het elektriciteitsnet in beeld gebracht en wordt gezocht naar mogelijkheden om deze procedures te versnellen.

Om knelpunten op de korte termijn op te lossen wordt samen met de netbeheerders, regio’s, gemeenten en initiatiefnemers gezocht naar mogelijkheden om de schaarse capaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten.

Als beleidsmedewerker werk je mee aan alle 3 de sporen en ben je een belangrijke schakel in het ondersteunen van de Energy Board.

Wie zoeken wij?

 • Je bent een verbindende persoonlijkheid die in staat is om te communiceren met allerlei type mensen;
 • Je bewaakt de doelstellingen en kaders van het project;
 • Je hebt inzicht in programma- en projectbegrotingen;
 • Je beschikt over kennis om risico’s in het project te signaleren en maatregelen te treffen;
 • Je hebt een goede politieke antenne;
 • Je voelt je thuis in een team en werkt graag samen aan oplossingen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een relevante afgeronde opleiding op minimaal Bachelor HBO niveau;
 • Je beschikt over een goede politiek-bestuurlijke antenne en over goede communicatieve en adviesvaardigheden;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het zelfstandig opstellen van beleidsstukken en bestuurlijke adviezen bij een overheidsorganisatie;
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent stressbestendig. Je bent in staat om snel te schakelen in een hectische omgeving;
 • Je bent proactief en je denkt (creatief) in oplossingen in plaats van in problemen.

Functiewensen

 • Je bent in staat processen goed te organiseren, weet de verbinding te leggen en afstemming te organiseren tussen verschillende partijen en inhoudelijke disciplines;
 • Je weet prioriteiten te stellen en de beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk in te zetten;
 • Je hebt onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht en je beschikt over voldoende besluitvaardigheid;
 • Je hebt ondernemingszin en lef;
 • Je hebt affiniteit en bij voorkeur kennis van duurzame energie, in het bijzonder netcongestie.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van drie jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • een salaris van minimaal € 3.385,60 maximaal € 4.778,94 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 10); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; 
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                               

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Marielle Zeilstra (Opgavemanager netcongestie; 06-18300522) of Hans Rijnten (programmamanager netcongestie; 06-21124703) of Pieter Laban, teammanager Projectleiders; 06-18300587).

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Sana Nour Eddin, adviseur werving & selectie en mobiliteit, telefoon 06-25778981 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 12 mei 2024

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Programma energietransitie

We willen zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de energievoorziening ver vóór 2050 al CO2-neutraal dient te zijn. Vanuit het programma Energietransitie leveren we hier met dertig enthousiaste en deskundige collega’s een bijdrage aan. We richten ons op het stimuleren van energiebesparing, het mogelijk maken van duurzame opwek van energie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur. De aard van de opgave vraagt om een innovatieve en inclusieve aanpak.

Energie-infrastructuur (netcongestie)

De verduurzaming van de energievoorziening leidt er o.a. toe dat er steeds meer bedrijven en huishoudens overstappen op elektriciteit als energiebron. Tegelijkertijd zijn er ook steeds meer aanbieders van decentraal opgewekte (duurzame) energie. Door de grote toename van vraag en aanbod van elektriciteit ontstaan er knelpunten in het energiesysteem. Steeds vaker moeten de netbeheerders nee verkopen als een bedrijf extra stroom nodig heeft, of als een nieuwbouwwijk aangesloten moet worden op het elektriciteitsnetwerk. Er worden inmiddels miljarden euro’s geïnvesteerd om het netwerk gereed te maken voor de toenemende vraag en aanbod van elektriciteit. Echter: het zal nog tot 2029 duren voordat de verzwaring van het netwerk daadwerkelijk gerealiseerd is. Overheden en netbeheerders werken samen in de Energy Board aan oplossingen om daarmee knelpunten zo veel mogelijk te voorkomen en op te lossen. En de provincie vervult hierin een regierol.

Adviseur Cultuurfonds Utrecht en Koninklijke Onderscheidingen

Kun jij goed informatie analyseren en adviezen schrijven?

Wat ga je doen? 

Je wordt adviseur voor het Cultuurfonds Utrecht en adviseur Koninklijke Onderscheidingen en predicaten in het kabinet van de commissaris van de Koning (cvdK) van de provincie Utrecht.

Adviseur Cultuurfonds Utrecht:
Het Cultuurfonds is het grootste particuliere cultuurfonds in Nederland en investeert in projecten, activiteiten en instellingen met als doel cultuur in Nederland te bevorderen.
Als adviesmedewerker werk je voor het Cultuurfonds Utrecht en draag je actief bij om de Utrechtse initiatieven tot een succes te maken. Je werkt samen met de secretaris en de administratief ondersteuner. Samen met je collega’s ben je het eerste aanspreekpunt van onze aanvragers. Geen dag is hetzelfde en er is voldoende gelegenheid om kansen te pakken. Je werkt nauw samen met de collega’s van het landelijk bureau en de andere provinciale afdelingen. Samen zorgen we ervoor dat het Cultuurfonds de haarvaten van de samenleving bereikt.

Binnen onze afdeling Cultuurfonds Utrecht ben je (mede) verantwoordelijk voor:
o Het contact met onze aanvragers waarbij je hen adviseert over het indienen van (kansrijke) projectaanvragen;
o Het (inhoudelijk) voorbereiden van de aanvragen voor financiële bijdragen en het schrijven van adviezen voor het afdelingsbestuur en de adviescommissie;
o Het controleren en verwerken van uitbetalingsverzoeken;
o Het beantwoorden van de telefoon
o De projectleiding van het Popstipendium Up:Next
o De ondersteuning bij/zelfstandige uitvoering van alle voorkomende werkzaamheden zoals prijsuitreikingen en evenementen, uitvoering van (landelijke) programma’s, communicatie en fondsenwervende activiteiten.

KO’s en predicaten:
Daarnaast ben je adviseur op twee onderwerpen. Als eerst adviseer je de cvdK op het gebied van Koninklijke Onderscheidingen. Je analyseert de verkregen informatie uit de aanvraag, voert overleg met de betreffende gemeente en stelt op basis van alle informatie een advies op voor de cvdK. In deze functie ben je hier vooral vanaf augustus tot november druk mee bezig om alle aanvragen voor de Lintjesregen (eind april) te verwerken.
Bovendien ben je achtervang op het gebied van predicaten. Hiervoor onderzoek je of de aanvraag voldoet aan de vereisten, vraag je adviezen op bij bepaalde ministeries en schrijf je uiteindelijk een adviesaanvraag.
De verdeling is dat je gemiddeld 32 uur voor het Cultuurfonds werkt en 8 uur voor KO’s.

Wie zoeken wij?

We zoeken iemand die veel informatie kan verwerken en analyseren en die het leuk vindt om een groot aantal adviezen in korte tijd te schrijven. Je kunt goed schakelen tussen de verschillende werkzaamheden en je vindt het leuk om verschillende soorten werkzaamheden uit te voeren. Ook is het belangrijk dat je gemakkelijk kunt afstemmen met collega’s en externe partners. Tot slot zoeken we iemand die pro-actief is en goed onder druk kan werken.

Functie-eisen:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
• Digitale (systeem) vaardigheden. Je kent snel een (complex) digitaal systeem tot in detail;
• Affiniteit met cultuur of ervaring en kennis in de (Utrechtse) cultuursector. Ervaring bij een fonds is een pré;
• Goed kunnen samenwerken en schakelen;
• Leergierig en goed in staat om veel informatie te kunnen analyseren;
• Ervaring met het schrijven van adviezen is een pré.

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 3.099,66 en maximaal € 4.370,42 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 9); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.                                                                                                                            

Contactinformatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Violette Vis (niet in de week van 8 april), adviseur kabinet. Haar telefoonnummer is 06 – 34 60 42 87.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving & selectie, telefoon 06 – 06-38 57 32 85 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Je kunt je brief richten aan Heleen van Duursen. Je kunt reageren tot en met zondag 21 april 2024.
De CV-selectie vindt plaats op dinsdag 23 april 2024. De gesprekken staan gepland op woensdag 1 mei 2024 in de middag. Geef in je brief aan als je dan niet beschikbaar bent.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Senior beleidsadviseur en projectleider Spoor (Toekomstbeeld OV)

Ben jij die senior beleidsadviseur die zijn of haar schouders graag zet onder programma’s en projecten voor de ontwikkeling van ons OV-netwerk op de korte- en (middel)lange termijn én daarbij ervaring heeft met spoor? Weet jij daarbij ook nog van doorzetten en schroom je daarbij niet om zelf het initiatief te nemen om gesprekken aan te gaan met diverse betrokken partijen? Als jij deze mooie kwaliteiten en eigenschappen goed kan combineren met jouw inhoudelijk kennis en ervaring van het landelijk- en regionaal spoornetwerk in combinatie met ons regionaal OV-netwerk, dan ben jij die collega die wij graag verwelkomen in ons uitvoeringsprogramma openbaar vervoer binnen provincie Utrecht!

Wat ga je doen? 

Je hebt een verbindende rol tussen enerzijds strategie en beleidsontwikkeling en anderzijds concrete programma’s en projecten. Je draagt bij aan het uitwerken en uitdragen van de ov-strategie als onderdeel van de bereikbaarheidsopgave, zowel intern als extern (zoals binnen U Ned en bij Toekomstbeeld OV).

 • Je weet de belangen vanuit de provincie goed te benoemen en te vertegenwoordigen op lokaal-, regionaal en landelijk niveau en bent goed bekend met de (werking van) de verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten).
 • Het zwaartepunt van je werkzaamheden ligt op de ontwikkelingen op en rondom het landelijk spoornetwerk. Vanuit dat kader kijk je naar de ontwikkeling van het regionaal OV-netwerk inclusief knooppunten op de korte- en (middel)lange termijn.
 • Het behartigen van het belang van de provincie Utrecht in overleggen en werkgroepen met andere decentrale overheden, NS en ProRail. Dit doe je op basis van je inhoudelijke kennis van het spoorsysteem, knooppuntontwikkeling, wisselwerking met (H)OV en de relatie met beleidsplannen en ontwikkeling van de provincie.
 • Je geeft uitvoering aan de in 2023 vastgestelde Spooragenda door invulling te geven en deel te nemen aan de opgenomen activiteiten en studies. Over 2 jaar zal een herijking van de Spooragenda plaatsvinden.
 • Ook heb je vanuit jouw expertise en ervaring inhoudelijke inbreng in spoorse studies met het Rijk, NS en/of ProRail en regionale overheden (bijvoorbeeld de A12-spoorcorridor) en vertegenwoordig je hierin de provinciale belangen. 
 • Daar waar spoor een belangrijke opstap- en overstaplocatie is, weet jij intern een brug te slaan tussen de thema’s Spoor en Multimodale knooppunten.
 • In overleg met collega’s in de Noordvleugel (intern, de provincies Noord-Holland, Flevoland en de MRA) stel je jaarlijks een advies op voor NS en ProRail voor haar vervoer- en beheerplan.
 • Bij programma’s en projecten behoud jij overzicht en blijf je oog houden voor het te doorlopen proces, de organisatie en speel je adaptief in op de interne- en externe ontwikkelingen.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en weet relevante ontwikkelingen te vertalen naar concrete bestuursvoorstellen;
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met mobiliteitsvraagstukken, met het accent op OV en spoor in het bijzonder. Ervaring in en kennis van multimodale knooppunten is een pre;
 • Je hebt ervaring met het vertalen van een provinciale strategie van de bereikbaarheidsopgave naar de doorwerking op spoorse dossiers en knooppuntprojecten;
 • Je hebt daarnaast ervaring met het vertalen van landelijke (spoorse) ontwikkelingen naar de provinciale opgave rond bereikbaarheid en mobiliteit;
 • Je hebt inhoudelijke kennis van spoordossiers, bijvoorbeeld dienstregelingen, tijd-wegdiagrammen, basisspooropstellingen en functionaliteiten van het spoor en actuele vraagstukken en ontwikkelingen binnen de spoorsector;
 • Je hebt gewerkt met partijen als ProRail, NS en IenW OVS en bent bekend met hun rolverdeling. Hierbij heb je een aantoonbaar eigen netwerk bij deze partijen en bij andere overheden waarmee op spoorse dossiers wordt samengewerkt.

Competenties en vaardigheden

 • Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent enthousiasmerend, samenbindend en weet tegenstand te overwinnen;
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een politiek-bestuurlijke organisatie;
 • Je hebt ervaring met het opstellen van beleids- en bestuurlijke stukken.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 3.960,54 tot maximaal € 5.589,56 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 11); Dit is nog exclusief de cao verhoging van 2024.
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                              

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ikram Akkouh, teamleider 06 – 43 24 64 45.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving en selectie, telefoon 06 – 38 57 32 85 of mail naar matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 19 april 2024, externe kandidaten kunnen reageren tot 27 april 2024.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Binnen Mobiliteit valt deze functie binnen het expertiseteam Openbaar Vervoer en Multimodale knooppunten. Vanuit dit expertiseteam, leveren wij een bijdrage aan een goed functionerend OV voor nu en in de toekomst. Vanuit de ambtelijke sturingslijn leg je verantwoording af aan de Ambtelijk opdrachtgever OV en Knooppunten.

Functioneel beheerder SAP S/4Hana

Wil jij alles leren over functioneel applicatiebeheer en laat jij SAP 4Hana schitteren?

Wat ga je doen? 

Als junior functioneel beheerder van SAP S/4HANA ben je medeverantwoordelijk voor het beheer en de verdere ontwikkeling van deze applicatie. Je biedt ondersteuning bij het gebruik van het systeem, bent verantwoordelijk voor incident- en probleemmanagement en controleert de goede werking van de interfaces. Bij het opmerken van een verstoring, neem je proactief actie om deze te verhelpen.

Je identificeert de informatiebehoefte binnen de organisatie en kunt deze omzetten naar functionaliteiten die gericht zijn op het optimaal benutten van de applicatie. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor 1e en 2e-lijns support en ondersteunt de senior functioneel beheerder bij de dagelijkse beheerwerkzaamheden. Je beheert de storingsmeldingen (calls) die geregistreerd worden in de applicatie Assyst en onderhoudt contact met de kerngebruikers.

Je wordt bij je werkzaamheden begeleid door de senior functioneel beheerder. Samen staan jullie aan de lat om het beheer van SAP4Hana op een hoger niveau te brengen.

Daarnaast:

 • Controleer je de Continious Monitoring applicatie en geef je hier actief opvolging aan voor IT- audit doeleinden;
 • Ben je medeverantwoordelijk voor de logische toegangsbeveiliging, inclusief het beheer van de autorisaties en rollen;
 • Vervul je een adviserende en regisserende rol bij aangevraagde wijzigingen en zoek je hierbij actief de samenwerking met de andere functioneel beheerders van provincie Utrecht. Je registreert en prioriteert wijzigingsverzoeken;
 • Help je bij het opstellen van testplannen, voer je acceptatietesten uit en stel je de releasekalender op.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een collega die aan het begin staat van zijn carrière als functioneel beheerder van SAP, bij voorkeur met minimaal 1 jaar relevante werkervaring. Je beschikt over goede adviesvaardigheden en overtuigingskracht, weet verbindingen te leggen en denkt in mogelijkheden. Uiteraard beschik je over de benodigde inhoudelijke kennis en ervaring om deze rol goed te kunnen vervullen:

 • Je hebt een HBO/WO diploma in de richting van informatiekunde of bedrijfskundige informatica;
 • Je beschikt over of bent bereid de volgende SAP opleidingen te volgen: SAP Certified Application Associate, SAP S/4HANA for Financial Accounting (SAP S/4HANA 2021);
 • Je hebt affiniteit met SAP S/4HANA / Fiori;
 • Je hebt kennis van ITIL processen.

Ben jij die collega die wij zoeken? Ook als je niet volledig aan het gestelde profiel voldoet maar wel aansluiting ziet met de functie, zien we jouw reactie graag tegemoet. Bovendien staan wij ook open voor een doorgewinterde SAP-specialist die toe is aan een nieuwe uitdaging. Graag willen we dan het gesprek met je aangaan om te kijken welke mogelijkheden er zijn binnen onze organisatie.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 3.385,60 maximaal € 4.778,94 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 10); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                              

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Harry van der Moolen, teamleider Financien, telefoon (06) 34 27 95 34

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Mohamed Bouazza, adviseur werving & selectie, telefoon (06) 87 08 14 00 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 7 april 2024, externe kandidaten kunnen reageren tot 21 april 2024.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten te kunnen leveren.

Het team Financiën is binnen het domein Bedrijfsvoering, Informatie en Organisatie verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. Om dit te bereiken voorziet zij bestuur en management van financiële kwalitatief goede informatie via de planning- en control cyclus, voert zij de financiële administratie en biedt financial control aan het primair proces en de concernopgaven. Ons team is een dynamisch team in opbouw en telt zo’n 40 medewerkers. Samen bouwen we aan de verdere professionalisering van het financieel strategisch vermogen van de organisatie.

De provincie verandert vanwege de digitalisering en automatisering in een hoog tempo, het is de “rode draad” in de strategie van de organisatie. De maatschappelijke opgaven van de Provincie staan centraal. Hiertoe wordt nauw samengewerkt tussen de vertegenwoordigers uit de verschillende onderdelen van de provincie-organisatie. Binnen het domein bedrijfsvoering wordt door het Team Financiën gebruik gemaakt van de applicatie SAP4Hana voor het voeren van de boekhouding. De applicaties LIAS en Power Bi worden gebruikt voor managementinformatie en om de planning en control producten online te presenteren.

Medewerker informatiebeheer, kwaliteit, archief en IV&P

Zorg jij dat de eenheid concerncontrol haar informatie in control heeft?

Wat ga je doen?

> Je gaat de eenheid CCO helpen met het zorgdragen voor goede beheer en archivering van onze dossiers;
> Je gaat zorgen dat wij voor onze contracten een goede verwerkingsovereenkomst sluiten;
> Je gaat zorgen dat de eenheid CCO zich houdt aan de regels rond informatieveiligheid en privacy;
> Je gaat onze MS Teams kanalen en SharePoint omgeving beheren.

Wie zoeken wij?

Als medewerker heb je een flexibele, en positief kritische en dienstverlenende houding. Je bent adviesvaardig. Daarbij ben je benaderbaar en assertief. Je kunt goed aanwijzingen geven, en tegelijkertijd kun je ook goed luisteren. Je werkt zelfstandig en je bent samenwerkingsgericht. Je werkt gestructureerd en hebt een drang om samen tot werkbare oplossingen te komen en enthousiast mee te werken aan onze Informatieveiligheid & Privacy!

Verder neem je mee:
• Je hebt een afgeronde opleiding op MBO/HBO niveau;
• Je bent leergierig en bent bereid je (verder) te scholen en te bekwamen in de vakgebieden IV&P, archief etc.;
• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Als je al actuele kennis bezit van informatieveiligheid en privacy, of kennis hebt van de dienstverlening en werkprocessen binnen een provincie, dan is dat mooi meegenomen!

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 16 tot 24 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 3.099,66 en maximaal € 4370,42 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 9); Dit is nog exclusief de cao verhoging van 2024.
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.                                                                                                                        

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Johan Luiks, concerncontroller, telefoon 06 – 51 38 54 74.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving & selectie, telefoon 06 – 38 57 32 85 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk voor 19 april 2024. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 28 april 2024.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

De eenheid concerncontrol (CCO) is kleine enthousiaste eenheid met business controllers, auditors en de functionaris gegevensbescherming.  Wij willen als een kritische vriend het management en bestuur van de provincie helpen bij het realiseren van onze maatschappelijke doelen. Dit doen wij door te analyseren, te adviseren en te toetsen. En continue het proces van kwaliteitsverbetering te stimuleren. Wij richten ons op de sturing van de organisatiedoelen (governance), het beheersen van risico’s (risicomanagement) en de naleving van wet- en regelgeving (compliance).

domeinsecretaresse/vervangend directiesecretaresse

Haal jij je werkgeluk door structuur te creëren in een hectische en dynamische omgeving? Kom dan ons secretariaat verstrekken.

Wat ga je doen? 

Je gaat aan de slag binnen het secretariaat van de domeinen Bedrijfsvoering (BDV) en Bestuur- en directieondersteuning (BDO). Jij zorgt ervoor dat de teamleiders en domeinmanager zich op hun primaire taak kunnen richten door hen te ondersteunen op secretarieel gebied. Je zorgt samen met jouw collega’s binnen het secretariaat voor passende, snelle en zorgvuldige ondersteuning en kijkt wat zij nodig hebben. Uiteraard zorg je ervoor dat je de juiste kwaliteit biedt in de ondersteuning. Binnen de vastgestelde kaders geef jij je werkzaamheden vorm. Je bent hierin proactief en neemt het initiatief.

Tijdens afwezigheid wegens ziekte, verlof of vakantie van de directiesecretaresse treedt jij op als de vaste vervanger op het directiesecretariaat. Je neemt op dat moment volledig de rol van directiesecretaresse over.

Jouw takenpakket is erg afwisselend. In de rol van secretaresse houd je je onder andere bezig met het verwerken van dagelijkse post en e-mails, het afhandelen van telefoongesprekken, en zorg je voor een adequate agendaplanning. Daarnaast draag je zorg voor de tijdige beschikbaarheid van relevante documenten voor de domeinmanager. Je bent ook de drijvende kracht achter een gestroomlijnde voortgang van actiepunten, voert zelfstandige correspondentie en organiseert ontvangsten en evenementen. 

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren secretaresse die zich goed staande houdt in een dynamische en soms hectische omgeving en daar ook werkgeluk uithaalt. Je komt te werken in een team dat zich continu aan het ontwikkelen is en waar ruimte is voor verbetering. Daarom vinden wij het belangrijk dat je goed kunt samenwerken en je ook verantwoordelijkheid voelt voor het functioneren van het secretariaat. Hierin pak je eigenaarschap en als er knelpunten dreigen te ontstaan, voel je aan welke belangen er spelen en weet je wie je waarvoor moet hebben. Verder beschik je over grote mate van zelfstandigheid, ben je klantvriendelijk, betrouwbaar en representatief.   Jij houdt altijd overzicht, bent geordend en beleeft er plezier aan om zaken te regelen. Jij deelt je werk efficiënt in en hebt een groot probleemoplossend vermogen: als je iets signaleert dan neem je het initiatief om samen tot een oplossing te komen. Last but not least ben je digivaardig en kun je goed werken met applicaties als Outlook, Teams, Sharepoint en Onedrive.

Verder neem je mee?

 • Afgeronde MBO niveau 4 diploma bij voorkeur in secretariële richting
 • Enkele jaren werkervaring als secretaresse
 • Kennis en ervaring met MS-Office en IBabs
 • Vaste werkdagen op woensdag én vrijdag is een pré.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • een salaris van minimaal € 2.448,23 tot  maximaal € 3.439.83 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 7); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; 
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                               

Contactinformatie

Misschien wil je eerst nog wat meer weten? Geen probleem, voor extra informatie over deze functie kun je contact opnemen met Alfred Dennebos, teamleider TOS, telefoon 06-21124670.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Mohamed Bouazza, adviseur werving & selectie, telefoon of app 06-87081400

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 16 april 2024.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Bedrijfsvoering (BDV) verzorgt alle uitvoerende bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, zodat onze collega’s zich kunnen concentreren op de realisatie van de primaire doelstellingen. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde voor de (interne) klanten.

Binnen het domein BDV is het team office support (TOS) verantwoordelijk voor de volgende taken:

Het bieden van secretariële ondersteuning aan de diverse managementteams, de directie en het college van Gedeputeerde Staten (GS);

Het uitvoeren van interne controle werkzaamheden, het daarover rapporteren en het doen van aanbevelingen dienaangaande;

Het vervullen van de secretaristaken ten behoeve van het MT BDV en het portefeuillehouders-overleg financiën en organisatie;

Het invulling geven aan kwaliteitsmanagement binnen het domein, gericht op het bereiken, waarborgen en garanderen van permanente verbetering in de bedrijfsvoeringsprocessen.

(Jurist) Secretaris Awb-adviescommissie

Ben jij een jurist die als betrouwbare secretaris voor onze (Algemene wet bestuursrecht) Awb-adviescommissie het overzicht bewaakt?

Wat ga je doen? 

Als secretaris ondersteun je de Awb-adviescommissie die Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten adviseert over de afdoening van bezwaarschriften en klachten. De bezwaarschriften zijn onder andere gericht tegen besluiten op het gebied van het subsidierecht, Wet natuurbescherming, de Omgevingswet en handhavingsbesluiten. Je bereidt de afhandeling van bereidt het bezwaarschrift of de klacht inhoudelijk voor, stelt een bespreeknotitie op als voorbereiding voor de commissie op de hoorzitting en maakt een verslag van de hoorzitting. Daarna schrijf je het advies namens de AWB-adviescommissie. Je hebt ook oog voor situaties die zich mogelijk voor mediation lenen om bezwaarschriften en klachten op een informele manier af te wikkelen

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Het zelfstandig ondersteunen van de Awb-adviescommissie, waaronder het voorbereiden van de hoorzitting, het schrijven van het verslag en van het advies
 • Bijdragen aan efficiencyverbeteringen in de processen rond het Awb-secretariaat
 • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering in de besluitvorming binnen de provincie door ervaringen vanuit de Awb-adviescommissie te vertalen naar de eigen organisatie
 • Het opstellen van het jaarverslag van de Awb-adviescommissie van PS en GS
 • Het organiseren van het jaarlijks overleg van de voorzitters van de Awb-adviescommissie van PS en GS met de Commissaris van de Koning
 • Ad hoc: betrokken zijn bij de werving- en selectie van voorzitters en leden van de Awb-adviescommissie van PS en GS
 • Het onderhouden van contacten met bezwaarmakers.

Wie zoeken wij?

We zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor het Awb-secretariaat! Je brengt in ieder geval mee:

 • Een opleiding op Hbo-/Wo-niveau met een juridische achtergrond, een jurist heeft de voorkeur.
 • Kennis van diverse rechtsgebieden van het Nederlands recht, met name de Awb, de Wet natuurbescherming en het omgevingsrecht
 • Ervaring met het schrijven van heldere en beknopte (juridische) stukken
 • Ervaring op het gebied van bezwaarschriften- en klachtenafwikkeling, omdat de secretaris zelfstandig juridische adviezen moet kunnen schrijven op uiteenlopende gebieden
 • Digitaal vaardig.
 • Ook starters nodigen we uit om te solliciteren.

Competenties

 • Je bent een teamspeler met een proactieve en open instelling
 • Je bent communicatief vaardig
 • Je beschikt over juridisch-analytisch vermogen
 • Je hebt interesse in het functioneren van het openbaar bestuur, het type organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;  
 • een salaris van minimaal € 3.385,60 en maximaal € 4.778,94 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 10); Hier is de CAO verhoging van 2024 nog niet in opgenomen.
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;  
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.                                                                                                                          

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther van Rooijen, teamleider 06 – 27 58 72 35.

Voor informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving en selectie, telefoon 06 – 38 57 32 85 of mail naar matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 16 april. 

We hebben de vacature opnieuw uitgezet omdat we niet een geschikte kandidaat gevonden hebben. Ben je geinteressseerd wacht dan niet tot de sluitingsdatum van de vacature. Met geschikte kandidaten gaan we eerder in gesprek.

Ben je geinteresseerd wacht dan niet tot de sluitingsdatum met reageren, met geschikte kandidaten gaan we eerder in gesprek.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Jr. interbestuurlijk toezichthouder financiën lokale overheden

Team Bestuur, Europa en interbestuurlijk toezicht van de provincie Utrecht is op zoek naar een slimme, gedreven Junior interbestuurlijk toezichthouder lokale overheden met affiniteit op het gebied van financiën en lokaal bestuur.

Wat ga je doen? 

Als junior interbestuurlijk toezichthouder (IBT) financiën lokale overheden beoordeel je de begroting, jaarrekening en andere P&C-documenten van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen in de provincie Utrecht. Daarnaast lever je een bijdrage aan het faciliteren van lokale overheden bij het streven naar een gezonde financiële positie. Je bent gesprekspartner en adviseur voor ambtenaren en bestuurders van deze overheden, waarbij een open en constructieve toezichtrelatie van groot belang is. Je levert een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van het financieel toezicht, bijvoorbeeld door het meer- en effectiever gebruiken van data. Daarbij ben je, zodra je goed bent ingewerkt, vertegenwoordiger van het financieel toezicht bij interne en externe overleggen. Als junior interbestuurlijk toezichthouder word je gekoppeld aan een mentor. Natuurlijk word je niet direct ingezet op de zwaarste dossiers, maar krijg je de tijd en ruimte om jezelf te ontwikkelen. Door “training “on the job” maak je vervolgens het vak van toezichthouder financiën lokale overheden jezelf eigen. 

Ook geef je in deze rol de Gedeputeerde Staten advies over de beoordeling en eventueel te ondernemen stappen. Daarbij hanteer je de uitgangspunten van het interbestuurlijke toezicht: proportioneel en risicogericht toezicht. 

Je werkt binnen het cluster IBT van het team Bestuurlijke zaken, Europa en Interbestuurlijk toezicht nauw samen met de andere financiële toezichthouders van de provincie Utrecht, evenals met IBT-collega’s van andere provincies. Mogelijk zal je inzet ook op andere IBT-terreinen (huisvesting vergunninghouders, informatiebeheer, omgevingsrecht) worden gevraagd, zodat jullie als flexibel cluster elkaars capaciteiten optimaal benutten. Dit maakt het werk veelzijdig en interessant.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken een nieuwe collega die affiniteit heeft met het werkveld van lokale overheidsfinanciën. Je hebt interesse in- en begrijpt het belang het werk van toezichthouders op dit gebied. In deze rol zie jij jezelf de komende jaren ontwikkelen. Daarbij beschik je verder over: 

 • HBO of Academisch werk- en denkniveau 
 • Een afgeronde HBO of WO-studie, bijvoorbeeld financieel economisch, accountancy, bestuurskunde, controlling enz.
 • Affiniteit met data en data-analyse
 • Ervaring met werken bij een gemeente is een pré.

Daarnaast ben je doortastend, objectief en vasthoudend. Je kunt goed analytisch denken en standpunten helder en overtuigend uiteenzetten en verdedigen. Je bent vaardig in het opstellen van rapportages en besluiten en hebt een scherpe pen. Je kunt goed omgaan met tegengestelde belangen en weerstand. Ook beschik jij over politiek-bestuurlijke sensitiviteit Tevens werk je graag samen in een team, ben je stressbestendig en ben je iemand die makkelijk communiceert en van nature verbindingen legt binnen en buiten de organisatie. 

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32- 40  uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;  
 • een salaris van minimaal € 3.385,60 en maximaal € 4.778,94 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 10). Dit is nog exclusief de cao verhoging van 2024.
 • afhankelijk van jaren relevante werkervaring voor deze functie word je binnen de genoemde bandbreedte in deze schaal ingeschaald;
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;   
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.                                                                                                                          

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Irmgard Broos 06 51 39 25 42, Coördinator Interbestuurlijk toezicht of met Daan Dolmans, Teamleider Bestuur, Europa en Interbestuurlijk Toezicht (BEI), telefoon 06 39 32 42 52.

Voor informatie over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving en selectie 06 38 57 32 85 of mail naar matchpoint@provincie-utrecht.nl

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan voor 21 april 2024. Jouw sollicitatie wordt direct in behandeling genomen. Het kan zijn dat je dus voor de sluitingsdatum al een terugkoppeling van de selectiecommissie ontvangt. Met interessante kandidaten gaan we mogelijk eerder in gesprek. Wacht dus niet met solliciteren!

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Regisseur Planning & Control

Ben jij  goed in het coördineren van processen, heb je kennis van de planning en control  producten en wil jij het verschil komen maken? Kom bij ons werken als regisseur planning & control bij de Provincie Utrecht

Je bent hier bezig met iets belangrijks
Als regisseur planning & control (P&C) ben je verantwoordelijk voor het coördineren van het proces van de P&C producten (kadernota, begroting, zomernota, slotwijziging en jaarrekening) binnen de planning en control cyclus. Je zorgt dat de producten tijdig en met goede kwaliteit opgeleverd worden. Je maakt werkbare planningen, zorgt voor betrokkenheid van de juiste collega’s, bewaakt de voortgang, kwaliteit en begeleidt het bestuurlijk proces tot vaststelling in Provinciale Staten. Je zorgt ervoor dat collega’s op de hoogte zijn van hun verantwoordelijkheden en stuurt indien nodig bij. Daarnaast signaleer je kansen voor de doorontwikkeling van P&C producten en benut je deze. Je speelt een rol bij het optimaliseren van de begrotingssoftware van Lias en blijft op de hoogte van ontwikkelingen in jouw vakgebied. Als sparringpartner ondersteun je collega’s bij complexe vraagstukken.

Waar ga je werken?
Het domein Bedrijfsvoering Informatie en Organisatie waarin jij komt te werken bestaat uit : HR en Organisatie (HRO), Facilitair (FAC), Informatievoorziening- en Automatisering (IEA), Office Support (TOS), Inkoop, Juridisch en Subsidies (IJS) en Financiën (FIN). Het domein Bedrijfsvoering Informatie en Organisatie (BIO) verzorgt de bedrijfsvoeringstaken van de organisatie, daarbij zorgen we voor een robuuste interne organisatie zodat we met onze collega’s bijdragen aan maatschappelijk opgaven. Wij richten ons op een integrale bedrijfsvoering, die past in de huidige tijd. Wij blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Zo leveren wij een optimale ondersteuning en een dienstverlening met toegevoegde waarde.

Financiën is opgedeeld in 2 teams, die op hoofdlijnen een vijftal resultaatgebieden kent: financial control, regie op de bestuurlijke planning- en control producten, financiële strategie en beleid, fiscaliteit en de financiële administratie.

Wat vragen we van jou?
Onze ideale nieuwe collega is een verbinder met sterke analytische vaardigheden. Een professional die besluitvaardig, positief kritisch en communicatief sterk is. Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, houdt deadlines in de gaten en bent stressbestendig. Wat we verder belangrijk vinden is dat jij je thuis voelt in een politiek-bestuurlijke setting en moeiteloos schakelt op diverse niveaus. Klaar voor een dynamische omgeving waar jouw inbreng echt wordt gewaardeerd?

Verder neem je mee:

 • HBO werk- en denkniveau met minimaal 5 jaar relevante werkervaring
 • Minimaal 3 jaar ervaring met de regie op de P&C-cyclus en het coördineren van P&C producten
 • Ervaring met financiële regelgeving voor decentrale overheden zoals de BBV of het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
 • Ervaring met Lias is mooi meegenomen, net als kennis van SAP 4 Hana en Power BI.

Je werkt levert iets moois op. Voor anderen én jezelf!
Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • Een vast dienstverband, na een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 1 jaar voor 32 tot 40 uur per week
 • een salaris van maximaal € 6.323,27 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12)
 • een Individueel Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband
 • een goede pensioenopbouw 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.                                                                                                                            

Herken jij je in dit profiel? Solliciteer!
Wil jij iedere werkdag weer het gevoel hebben dat je met iets belangrijks bezig bent? Dan ben je bij de provincie Utrecht zeker op je plek. We nemen jouw sollicitatie bij binnenkomst direct in behandeling. 

Misschien wil je eerst nog wat meer weten? Geen probleem, voor extra informatie kun je contact opnemen met Sonja van Elst, teamleider Financiën, telefoon 06 – 432 05 512.

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Mohamed Bouazza, adviseur werving & selectie, telefoon 06 – 87 08 14 00

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om te solliciteren.

 • Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.
 • Een screening maakt onderdeel uit van deze procedure. Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Senior Geohydroloog

Wil je jouw kennis van grondwater in Utrecht inzetten voor de uitdagingen die er in de provincie zijn? Kun je een complex verhaal simpel uitleggen en technische informatie vertalen naar relevantie voor beleid? En wil je de stap maken naar de provincie? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen? 

Je gaat aan de slag met het vraagstuk om bodemdaling en broeikasgasuitstoot uit veenweidengebieden te remmen. Dit in relatie tot de waterhuishoudkundige en agrarische vraagstukken in het landelijk gebied.

De werkzaamheden zijn ongeveer 70% voor bodemdalingsvraagstukken en broeikasgasuitstoot veenweiden en 30% voor grondwater:

 • je geeft (beleids)advies voor (natuur-)ontwikkelingsprojecten;
 • je werkt mee aan beleidsplannen en de uitvoering in het landelijk gebied;
 • je beheert het monitoren van bodemdaling/ broeikasuitstoot,
 • je begeleidt en vertaalt technische vraagstukken naar begrijpbare voorstellen;
 • je beoordeelt subsidieaanvragen;
 • het up-to-date houden van de kennis binnen de provincie over bodemdaling en broeikasuitstoot door het volgen en uitdragen van nieuwe ontwikkelingen;
 • meedraaien in (landelijke) onderzoeks- en beleidstrajecten;
 • je bent opdrachtgever voor of geeft advies over onderzoeksprojecten bodemdaling / broeikasuitstoot en grondwater;
 • je bent ons aanspreekpunt voor het consortium van het regionale grondwatermodel AZURE;
 • je onderhoudt contacten met collega (geo)hydrologen die werkzaam zijn bij de waterschappen, collega provincies en onderzoeksinstituten.

De werkzaamheden spelen zich af in een sterk bewegend speelveld, waar nieuwe ontwikkelingen zich snel kunnen voordoen. Dit kan leiden tot aanpassingen in de werkzaamheden.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt een afgeronde relevante HBO en/of WO-opleiding (bijvoorbeeld aardwetenschappen, fysische geografie of verwante studie).
 • Kennis van: (Grondwater)hydrologie, bodemkunde, watersystemen
 • Je hebt aantoonbaar projectervaring als projectleider
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het toepassen van (grondwater)modellen.
 • Je kunt goed mondeling, visueel en schriftelijk duidelijk maken wat je bedoelt.
 • Je bent analytisch en kunt problemen vertalen naar de essentie.
 • Je bent prettig om mee samen te werken en een netwerker.
 • Je bent realistisch, pragmatisch, flexibel, creatief en oplossingsgericht.
 • Ervaring of affiniteit met GIS.
 • Affiniteit met waterbeheer, natuur en landbouw.
 • Affiniteit met (provinciale) overheid.

Wat bieden wij? 

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. 

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 28 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • een salaris van minimaal € 3.935,54 tot maximaal € 5.564,56 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 11); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; 
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

                                                                                                                               

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met André van Nieuwpoort, teamleider Water en Bodem, telefoon (06) 41 79 84 37 of Mieke de Jong, clustercoördinator grond- en drinkwater, telefoon (06) 36 56 94 55.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Silvana van Putten, adviseur werving & selectie, telefoon (06) 30 50 94 94 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer, dan nemen we je je sollicitatie zo snel mogelijk in behandeling.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.                                                    

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.