Toezichthouder (1,0 fte)

Dit doe je zowel planmatig als ad hoc, maar altijd deskundig en in samenwerking met collega toezichthouders, Boa’s, juristen, vergunningverleners en andere direct betrokkenen (intern en extern). De Provincie Limburg is bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de Omgevingswet, Mijnbouwwet, Wet Luchtvaart en de Omgevingsverordening Limburg.

Zo maak jij de provincie mooier, innovatiever en duurzamer

Als toezichthouder kun je voor alle wetten en thema’s waarvoor de provincie bevoegd gezag is ingezet worden om een controle op naleving uit te voeren. De controles kunnen planmatig zijn, dat betekent dat je precies weet, waar je toezicht gaat houden. Ook worden controles uitgevoerd naar aanleiding van klachten/meldingen of als onderdeel
van een handhavingstraject of handhavingsverzoek.

Kortom, in deze functie ben je breed en flexibel inzetbaar als toezichthouder en werk je nauw samen met onze in- en externe (handhavings)partners op een resultaat- en oplossingsgerichte wijze.

Accuraat werken, een goed gevoel hebben voor sociale en bestuurlijke verhoudingen, goede schrijf- en adviesvaardigheden en een pro-actieve werkhouding zijn van belang bij de uitvoering van het takenpakket.

De werkzaamheden voor deze tijdelijke functie zien, naast de taken zoals uitgewerkt in het VTH uitvoeringsprogramma, met name op het toezicht van de soortenmanagementplannen.

Wel stellen we ook nog wat harde eisen voor deze functie:

 • Minimaal een afgeronde MBO-4 opleiding en door werkervaring verkregen werk/denkniveau;
 • Basiskennis van de Omgevingswet op het gebied van toezicht en handhaving en het vermogen om verdere kennis op het gebied van de thema’s binnen het omgevingsrecht eigen te maken;
 • Aantoonbare werkervaring in een functie betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving;
 • Stressbestendigheid. Omgaan met weerstand of emoties is voor jou geen probleem;
 • Een teamplayer die ook goed in staat is om zelfstandig te werken;
 • Communicatief vaardig in woord en geschrift;
 • Kennis van en ervaring met de werkvelden natuur, toezicht, handhaving, vergunningverlening en/of voorkomende procedures op dit werkterrein is een pre.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 3.555,55 en maximaal € 5.008,11 in schaal 10.
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier
  behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaatsonafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

Als toezichthouder maak je onderdeel uit van het cluster Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), team toezicht en handhaving. Het cluster VTH is volop in ontwikkeling en wil vooral de uitvoeringskracht van de overheid een gezicht geven. Met haar taken levert het cluster een bijdrage aan het behouden en verbeteren van een
veilige en aantrekkelijke leefomgeving in de provincie Limburg.

Team Toezicht en Handhaving is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestuurs- en strafrechtelijke proces van toezicht en handhaving op de thema’s natuur, ontgrondingen, onderaardse mergelgroeves, zwem- en grondwater en regionale omgevingskwaliteit.

Je werkt in het team toezicht en handhaving samen met andere toezichthouders, buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA domein 2) en de handhavingsjuristen. Buiten het cluster VTH wordt er vaak samengewerkt met het cluster Natuur en Water alsmede
de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg en de RUD Limburg Noord.
Daarnaast wordt steeds meer regionaal gewerkt waardoor contacten met andere partners in de regio (gemeenten, waterschap enz.) steeds belangrijker worden.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen
pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Clustersecretaresse (0,8 / 1,0 fte)

Als clustersecretaresse haal jij energie uit complex agendabeheer. Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat de agenda’s van de overleggen met bestuurders wekelijks goed georganiseerd en gedocumenteerd zijn. Je bent proactief, flexibel en collegiaal.

Zo maak jij de provincie mooier, innovatiever en duurzamer

Jij beheert zonder moeite de agenda van drie tot vijf (cluster)managers en bent een kei in plannen en organiseren. Je ontzorgt de managers met telefoonbeheer, het maken van actiepuntenlijsten van clusteroverleggen, eenvoudige correspondentie/e-mails, het reserveren van vergaderzalen en het registreren van bezoekers. Ook zorg je voor de administratieve afhandeling van de personeelszaken van de clusters. Denk aan ziek- en herstelmeldingen, beoordelingen en beloningen, het registreren van jaargesprekken en het organiseren van recepties bij jubilea. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de postverwerking van de clusters van de managers en het bestellen van kantoorartikelen.
Wekelijks bereid je de agenda’s van de bestuurlijke overleggen voor door de relevante stukken op de juiste plek te agenderen. Dat doe je in teamverband met de andere clustersecretaresses.

We zoeken hiervoor een secretaresse die:

 • Blij wordt van ondersteunend werk en complex agendabeheer;
 • Professionele ervaring heeft met Outlook, Word en Excel;
 • Z’n hand niet omdraait voor besluitvormingsprocessen en het werken met systemen als Teams, Sharepoint en Ibabs;
 • Proactief denkt en een klantgerichte instelling heeft;
 • Snel kan schakelen;
 • Flexibel is;
 • Minimaal een afgeronde MBO4 opleiding heeft;
 • Zich mondeling en schriftelijk goed in de Nederlandse taal kan uitdrukken.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal € 2.496,00 en maximaal € 3.289,65 in schaal 6 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%). Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

Als clustersecretaresse maak jij deel uit van het cluster Secretariële en Administratieve Ondersteuning (S&A). Hier maken we werk van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze ondersteuners. Vanuit dit cluster zijn 55 secretariële en administratieve professionals verspreid over de organisatie aan het werk voor Limburg.
S&A is daarmee de professionele dienstverlener die de Provincie Limburg optimaal faciliteert in de ondersteuning van gedeputeerden, directie, managers en clusters.

In deze functie maak je deel uit van een team van 9 clustersecretaresse. Samen vormen jullie de onmisbare spil van de (cluster)managers van de provincie Limburg.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Projectleider Beheer (1,0 fte)

Je bent samen met een collega projectleider verantwoordelijk voor de beheer- en onderhoudscontracten zoals OMOP Verhardingen (raamovereenkomst voor rehabilitatie, groot onderhoud en kleinschaliger reparatievakken aan verhardingen), OMOP Regie (raamovereenkomst voor kleine klussen), OMOP Civiele Kunstwerken, CFOOR (Raamovereenkomst voor functioneel onderhoud van de openbare ruimte), de raamoverkomsten voor beheer en onderhoud openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties en – automaten en de raamovereenkomst voor
incidentmanagement.

Daarnaast kun je ingezet worden om beheer- op onderhoudsopgaven welke in solitaire contracten worden weggezet van begin tot einde te begeleiden. Ook zal jou expertise worden gevraagd bij beheer- en onderhoudsopgaven die door derden op onze wegen worden uitgevoerd.

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en zoekt voortdurend naar optimalisaties in de bedrijfsvoering. Als projectleider draag je er zorg voor dat de gebiedskennis en praktische ervaring van de weginspecteurs in de uitvoering van bovengenoemde raamovereenkomsten volledig wordt benut.

Zo maak jij de provincie mooier, innovatiever en duurzamer

Wat betreft de uitvoering van de raamovereenkomsten ben je samen met nog een collega het eerste aanspreekpunt binnen de provincie Limburg. Jij zorgt dat de taken van de medewerkers belast met de uitvoering van de raamovereenkomsten gecoördineerd, gepland en uitgevoerd worden. Jij bent verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling en contacten met de aannemers.

Daarnaast zorg je dat na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden de gewenste data op de juiste wijze door de aannemer wordt aangeleverd. Ten behoeve van de klachtafhandeling draag je er zorg voor dat klachten welke door de aannemers van de onderhoudscontracten moeten worden opgepakt tijdig en correct worden afgehandeld en dat de communicatie en rapportage hieromtrent op de juiste wijze verloopt. Bij de voorbereiding en aanbesteding van nieuwe beheercontracten ben jij de spil die alle coördineert en afstemt.

Tot slot treed je op als inhoudsdeskundige voor je eigen cluster en de andere clusters van de provincie Limburg. Je adviseert bij het bepalen van de impact van verkeersmaatregelen tijdens onderhoudsmaatregelen op de veiligheid en doorstroming van provinciale wegen.

Om je werk goed te doen blijf je graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied. Ook signaleer je relevante beleidsontwikkelingen en weet je die te vertalen in contracten en schep je hiermee de juiste condities om realisatie mogelijk te maken. Je bent breed georiënteerd voor wat betreft mogelijke toepassingsvormen van contracten
en weet wat de markt in huis heeft.

Je werkt nauw samen met je collega’s van de buitendienst en binnendienst van het cluster Wegbeheer. Met name met de collega’s van de buitendienst zoek je steeds vaker proactief de samenwerking op. Je coacht en coördineert de medewerkers welke belast zijn met de begeleiding van de raamcontracten en stimuleert hen de praktijk- en regiokennis van de collega’s in de buitendienst actief te benutten. Je blijft op de hoogte
van nieuwe contractvormen en bepaalt welke waarde zij voor de provinciale praktijk kunnen hebben. Je staat voortdurend in contact met externe partijen zoals gemeenten, aannemers en Rijkswaterstaat. Goede communicatie vaardigheden, klantgerichtheid en bestuurlijke sensitiviteit zijn daarom competenties waarin jij jezelf herkent.

Wel stellen we ook nog wat harde eisen voor deze functie:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau op civieltechnisch, cultuurtechnisch of bouwkundig gebied;
 • Aantoonbare, relevante kennis van en praktische ervaring met de voorbereiding, aanbesteding en directievoering van beheer- en onderhoudscontracten met betrekking tot infrastructuur;
 • Vertrouwd met het werken in een dynamische operationele omgeving;
 • Je bent een teamplayer en beschikt aantoonbaar over coachende vaardigheden;
 • Goede schriftelijke vaardigheden ten behoeve van communicatie richting burger, collega’s en bestuur.

Hoe wij jouw bijdrage waarderen

 • Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal €4.128,86 en maximaal € 5.827,12 in schaal 11.
 • Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 • Mogelijkheden om gedeeltelijk flexibel en plaats onafhankelijk te werken;
 • PBDI budget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar met voldoende mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen;
 • Pensioensopbouw bij ABP.

Werken als provincie professional

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Wegbeheer. Dit cluster heeft de verantwoordelijkheid over het technische, functionele, operationele en administratieve beheer van ca. 448 km provinciale weg (incl. ca 470 km Rijwielpad) en staat als zodanig borg voor een wegennet dat voldoet aan wettelijke regelgeving en door de opdrachtgever
(Provinciale Staten) vastgestelde kwaliteitskaders en daarmee garanties biedt voor verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid middels een transparante beheerhuishouding.

Meer over Provincie Limburg

Als provincie professionals willen we maar één ding: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat biedt ambitieuze opgaven. Van ons cultureel erfgoed tot ons vernieuwende karakter. Van onze prachtige natuur tot onze logistieke hotspots. En van onze bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen
pakken we met beide handen aan. Ieder vanuit zijn eigen expertise. Zo werken we samen met ruim 900 professionals aan de toekomst die Limburg verdient.

Overige informatie bij externe werving

De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Directeur

De functie

De Provincie Limburg zoekt een Directeur die complexe internationale en regionale projecten en
programma’s met rust, gezag en daadkracht kan sturen. Ben jij die politiek-bestuurlijk strateeg
met daadkracht, gezag en overwicht om vanuit verschillende rollen stakeholders te verbinden en
te enthousiasmeren?

Wie ben jij en welke kwaliteiten en ervaring worden verwacht

 • Ruime ervaring in een senior leiderschapsrol binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is.
 • Om de de brede portefeuille met projecten en programma’s te kunnen sturen is het zijn van
  een volwaardig gesprekspartner op voor DG’s, SG’s en bewindspersonen (binnen de
  kerndepartementen) van belang. Om dit te kunnen doen beschik je over een relevant en
  actief netwerk op regionaal (gemeenten), provinciaal en landelijk niveau.
 • Inhoudelijke kennis op het gebied van de huidige maatschappelijke opgave, een sterk ontwikkelde politieke antenne en uitstekende adviesvaardigheden om vanuit een politiek-neutrale positie de trusted-advisor te zijn voor het College van GS.
 • Je bezit autonome en verbindende kwaliteiten in de tweezijdige loyaliteit
  richting bestuur en ambtelijke organisatie. Een goed ontwikkeld gevoel voor
  staatsrechtelijke en juridische verhoudingen is daarbij noodzakelijk.
 • Het vermogen om de realisatiekracht binnen de organisatie te mobiliseren rond
  bestuurlijke opdrachten. Daarin ben je niet alleen resultaatgericht, maar vooral ook
  inspirerend en coachend.
 • Je hebt een een uitstekend gevoel voor integriteit en een aantoonbaar vermogen om
  dilemma’s op het gebied van integriteit en bestuurscultuur te agenderen en bespreekbaar
  te maken.
 • Een overtuigend trackrecord in het structureel verbeteren van organisaties.
 • Een no-nonsense werkhouding, samenwerking, relativerings- en doorzettingsvermogen
  met de nodige (zelf-)reflectie om te kunnen leren zijn punten die jou kenmerken.

Een organisatie in ontwikkeling

Voor provincie professionals is één ding leidend: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever
doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat gaat gepaard met ambitieuze
opgaven. Van het cultureel erfgoed tot het vernieuwende karakter. Van de prachtige natuur tot
de logistieke hotspots. En van de bijzondere euregionale ligging tot aan economische
vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen worden met beide handen
aangepakt. Zo werken ruim 900 professionals – ieder vanuit zijn of haar eigen expertise – aan de
toekomst die Limburg verdient.
De sleutel voor grote maatschappelijke vraagstukken ligt steeds vaker in de regio. Dichtbij de
mensen en de gebieden die het raakt. De provincie is daarbij de logische overheidsinstelling om
het voortouw te nemen. Niet alleen om beleid te maken en toezicht te houden, maar juist ook om
zelf de uitvoering van concrete oplossingen beet te pakken. Met oog voor de samenhang en voor
de mensen die het raakt. Vanuit het besef dat de samenleving vraagt om een provincie die durft
te zeggen: “wij zijn ervan” en die de wil én de mogelijkheden heeft om dat elke dag weer waar te
maken. Dat ‘eigenaarschap’ is belangrijk, omdat er kritischer dan ooit naar de overheid wordt
gekeken. Niet alleen naar hoe de provincie dat doet, maar ook naar hóe ze dat doet.

Het directieteam

Het directieteam geeft leiding aan de ambtelijke organisatie met circa 900 professionals en het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Zij vervult een verbindende rol met externe partijen, is ambtelijk opdrachtgever van programma’s en projecten, geeft op ambtelijk niveau leiding aan het proces van beleidsbepaling en -realisatie en draagt zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van de interne organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

De directie functioneert – onder integrale eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur – als collegiaal team, waarbij elk directielid de gehele directie vertegenwoordigt. De directieleden opereren zowel in- als extern op basis van een portefeuilleverdeling.

Over Limburg

Limburg is dankzij haar unieke internationale ligging, aan de rand van Nederland en in het hart van Europa, een thuishaven voor talrijke industrieën, en een bakermat van economische en wetenschappelijke samenwerkingen. Met de vier Brightlands Campussen als innovatieve aanjagers op het gebied van circulariteit, voeding en gezondheid. Daar komen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Zelfs onder de grond, waar gehoopt wordt in de toekomst de Einstein Telescope te realiseren, zodat Limburg uitgroeit tot de plek waar de raadsels van ons heelal worden ontrafeld.

Overige informatie

De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben bij
gelijke geschiktheid een voorrangspositie.

Medewerkers van de Provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen
gelden bij elkaars organisaties als interne kandidaten. Het staat medewerkers van deze
organisaties dus vrij op interne vacatures bij deze vier organisaties te reflecteren. De sollicitanten
hebben allemaal dezelfde status van interne kandidaat.

Oud-medewerkers van de Provincie Limburg, die in het kader van de vorming Omgevingsdienst
Zuid-Limburg bij de Provincie Limburg gelden als interne kandidaat, zijn vrij om te reflecteren op
interne vacatures van de Provincie Limburg. Deze sollicitanten hebben allemaal dezelfde status
van interne kandidaat.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.