Vergunningverlener natuurbescherming (36 uur)

Provincie Fryslân en natuur
Provinsje Fryslân en natuer

De provincie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de natuurtaken onder de Omgevingswet. Team groene regelgeving verricht taken op het gebied van houtopstanden, flora- en fauna-activiteiten en Natura 2000-activiteiten. Onder vergunningverlening voor Natura 2000-activiteiten vallen activiteiten met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld door de uitstoot van stikstof. Door het vertrek van een collega zijn wij op zoek naar een enthousiaste vergunningverlener met interesse in het stikstofdossier die zich wil inzetten voor het beschermen van Natura 2000-gebieden.

Een functie met impact
In funksje mei impact

Als vergunningverlener natuurbescherming draag je bij aan het beschermen van Friese natuurgebieden, maar probeer je ook ruimte te bieden aan ontwikkelingen binnen de onze provincie. Je waarborgt ecologische waarden door vergunningen te beoordelen en flexibel om te gaan met veranderend stikstofbeleid. Daarnaast ben je betrokken bij het dossier legalisatie PAS-melders. Als adviseur voor collega’s, management en de gedeputeerde speel je een belangrijke rol voor weloverwogen beslissingen en lokale natuurbescherming. Kortom, een uitdagende functie en een mooie opdracht waarbij we jouw expertise goed kunnen gebruiken!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Je komt te werken in een enthousiast, jong en gedreven team van vergunningverleners, juristen en beleidsmedewerkers die samenwerken aan het stikstofdossier. Je fungeert als inhoudelijke sparringpartner binnen team Groene Regelgeving en adviseert het management en de betrokken gedeputeerde over belangrijke kwesties.

Als vergunningverlener natuurbescherming beoordeel je vergunningsaanvragen, binnen de Wet natuurbescherming, zowel inhoudelijk als juridisch. Je begeleidt de aanvraag van begin tot eind, inclusief het verzamelen en evalueren van onderzoeksrapporten en het verkrijgen van adviezen. Je werkt nauw samen met collega’s, bewaakt de integriteit en samenhang van vergunningen met provinciaal beleid, en neemt weloverwogen besluiten aan het einde van de procedure. Politiek-bestuurlijke aspecten spelen hierbij ook een rol. Deze genoemde werkzaamheden vinden voornamelijk plaats binnen het stikstofteam, maar interprovinciale afstemming is gebruikelijk. Het stikstofbeleid kan snel veranderen, waardoor aanvragen uniek zijn en meer tijd vergen dan voorheen.

Wie ben jij?
Wa bist do?

De vergunningverlener die wij graag willen toevoegen aan ons team heeft technisch inzicht, analytisch vermogen en je hebt een open houding gericht op samenwerking. Je beschikt over overtuigingskracht, besluitvaardigheid en bestuurlijke sensitiviteit. Ook kun je goed in teamverband werken, heb je oog voor kwaliteit en steek je graag je handen uit de mouwen. Naast dat je een fijne collega bent, beschik je over:

 • Een afgeronde relevante hbo opleiding, bijvoorbeeld in de richting van milieukunde, planologie of landbouw;
 • Aantoonbare kennis van milieu en natuur;
 • Kennis van de wet- en regelgeving en ervaring op het gebied van gebiedsbescherming;
 • Mocht je ervaring hebben met de PAS, dan is dat mooi meegenomen;
 • Ervaring met AERIUS is een pré.

En beschik je bij voorkeur over:

 • Drie jaar relevante werkervaring;
 • Ervaring in een bestuurlijke omgeving. 

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je gaat werken binnen een team dat zich bezighoudt met diverse actuele thema’s en waar geen dag hetzelfde is! Er is bij de provincie Fryslân veel ruimte voor je eigen inbreng, kennis en expertise, met veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Verder ontvang je:

 • Salaris van minimaal €3.385,60 en maximaal €4.778,94 (schaal 10) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding. Ben je startend in deze functie, dan start je in schaal 9;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur, met mogelijke verlening na een jaar;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk dinsdag 23 april 2024.

Solliciteren(eksterne keppeling)

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Josiene van der Woude via  058 – 292 53 74 of mail naar j.vanderwoude@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06 – 29 73 78 34 of mail naar v.abresch@fryslan.frl

Teammanager Vakspecialisten (36 uur)

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Hiernaast bevindt de organisatie zich momenteel in een fase van verandering, met recente aanpassingen in de topstructuur en een aankomende transformatie in 2024. Samen streven we naar een flexibele organisatie die voorbereid is op toekomstige uitdagingen en vragen van de gemeenschap. 

Binnen provincie Fryslân heeft domein Provinciale Waterstaat (PW) als taak de instandhouding en het beheer van een kwalitatief hoogwaardige en veilige infrastructuur te waarborgen. Met meer dan 200 toegewijde medewerkers verdeeld over acht teams, streven we naar een efficiënte en effectieve aanpak. Momenteel zoeken we een ervaren teammanager voor ons team Vakspecialisten. 

Een functie met impact
In funksje mei betsjutting

Voor de realisatie van projecten binnen PW, zijn er verschillende projectteams nodig. De medewerkers van deze projectteams komen o.a. uit het team Vakspecialisten. Dit zijn doorgaans tekenaars, bestekschrijvers, landmeters en medewerkers die de projectleiders en assetmanagers assisteren. De medewerkers van dit team zijn medeverantwoordelijk voor de realisatie van de projecten en hebben hierin dus een belangrijke rol. 

Ook van dit team wordt verwacht dat zij meedenken in de moderne technieken en duurzaamheid, waardoor de ervaren teammanager een cruciale rol vervult in het sturen van dit team naar efficiënte en duurzame projectrealisatie. Lijkt jou dit een mooie uitdagende rol en wil jij bijdragen aan het succes van het team Vakspecialisten binnen provincie Fryslân?

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Als teammanager Vakspecialisten geef je leiding aan een team van specialisten en experts (circa 20 fte). Je stuurt op de resultaten van het team en bewaakt dat er conform de processen wordt gewerkt. Je ondersteunt de medewerkers in hun zelfstandigheid en professionaliteit en stimuleert hen in hun persoonlijke ontwikkeling. Jij bent een verbindende en inspirerende leidinggevende die de medewerkers ondersteunt, coacht en prikkelt. Verantwoording over de resultaten leg je af aan de domeinmanager Provinciale Waterstaat.

Vanuit jouw rol als teammanager weet je organisatie- en domeindoelstellingen te verbinden met het werkveld van je team. Hierbij werk je nauw samen met de andere teamleiders binnen het domein. Je signaleert ontwikkelingen en kunt de impact daarvan op waarde schatten. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de werkvelden van het team. Daarbij zorg je voor verbinding tussen de disciplines binnen het domein, maar ook naar andere domeinen en teams binnen de organisatie en naar externe stakeholders. Ook onderhoud je op strategisch niveau contacten met relevante stakeholders in regionale en landelijke overleggen.

 De teammanager die wij zoeken levert de volgende resultaten:

 • Je richt het nieuwe team in en stuurt aan op kwaliteit, efficiëntie en klantgericht werken;
 • Je biedt kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van de ambtelijke organisatie aan het provinciale bestuur en de betrokken gedeputeerde(n);
 • Je geeft leiding aan de medewerkers van het team, bewaakt de voortgang op hoofdlijnen en denkt oplossingsgericht mee bij vraagstukken met tegengestelde en politieke belangen;
 • Je ondersteunt de medewerkers bij de ontwikkeling van hun talenten, professionaliteit en inzetbaarheid;
 • De medewerkers leveren (aantoonbaar) de met hun leidinggevende afgesproken resultaten.

Wie ben jij?
Wa bisto?

We kijken uit naar een teammanager die een brug kan slaan tussen medewerkers, ambitieus is en een voorbeeld is van integriteit en betrouwbaarheid. Je bent duidelijk, open en gestructureerd, maar ook confronterend indien nodig. Vernieuwend en inspirerend zijn woorden die jou omschrijven en je stimuleert zowel op inhoud als op het proces. Je streeft naar continue verbetering en je zet menskracht en middelen op een optimale wijze in.

Onze ideale kandidaat levert resultaten zoals het leiden van het team naar kwaliteit, efficiëntie en klantgerichtheid, het bieden van ondersteuning aan het bestuur, het coachen van medewerkers en het behalen van afgesproken resultaten. Daarnaast ondersteun en adviseer je teams bij hun opgaven en draag je bij aan de cultuuromslag van de provincie. Hiernaast beschik je over:

 • Hbo en/of wo werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende functie binnen een (semi) politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Aantoonbare ervaring in projectmanagement met financiële complexe projecten;
 • Aantoonbare ervaring met asset management;

Voldoende kennis en ervaring om een professioneel (project)team in te richten met een duidelijke visie op taken, rollen en disciplines. 
 

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende en gewaardeerde rol binnen een dynamisch werkveld. Samen met je collega teammanagers zorgen jullie in de organisatie en binnen jullie teams voor innovatie, dragen jullie bij aan de verandering in gewenste cultuur met bijbehorend leiderschap. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal €4.838,84 en maximaal €6.854,94 (schaal 13) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV uiterlijk maandag 22 april 2024 via de button ‘Solliciteer’. Graag laten we je alvast weten dat we ruimte hebben gereserveerd voor gesprekken op dinsdagmiddag 23 april 2024 en donderdagochtend 25 april 2024.

Solliciteer(eksterne keppeling)

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Keimpe Strikwerda via 06 – 52 47 51 75 of mail naar k.strikwerda@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06 – 29 73 78 34 of mail naar v.abresch@fryslan.frl

Beleidsmedewerker VTH (32-36 uur)

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is.

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân is verantwoordelijk voor diverse taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken). Denk hierbij aan milieu, externe veiligheid, Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO/Seveso), Wet luchtvaart, de wettelijke coördinatie en het interbestuurlijk toezicht. In het uitvoeringsprogramma VTH staat wat er jaarlijks wordt gedaan voor de uitvoering van deze reguliere taken en bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelen. 

Functie en team met impact
Funksje en team mei impact

Voor het team Omgevingszaken zijn we op zoek naar een ervaren en enthousiaste  beleidsmedewerker VTH. Het team Omgevingszaken bestaat op dit moment uit zo’n 25 medewerkers, waarvan er 9 collega’s binnen het brede beleidsveld VTH werkzaam zijn. Het VTH-team werkt samen aan een groot aantal, vaak actuele thema’s met als doel een bijdrage te leveren aan een schoon, veilig en leefbaar Fryslân. 

Samen beschikken we over een schat aan expertise, met een diversiteit aan leeftijden en een grote dosis werkplezier. Dit vormt de kern van ons krachtige team, waarin we nooit alleen staan. Elk teamlid fungeert als een waardevolle sparringpartner, goed op de hoogte van elkaars werkzaamheden. Kortom, gezamenlijk vormen we een hecht team dat zich toewijdt aan de Mienskip, ongeacht de complexiteit van de taak. Jouw bijdrage hieraan is van onschatbare waarde!

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Als beleidsmedewerker VTH stap je in het dynamische werkveld, als opdrachtgever richting de FUMO, en draag je bij aan de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid voor VTH-instrumenten op het gebied van energie, circulaire economie, geur en gezonde leefomgeving. We volgen de landelijke ontwikkelingen, bespreken deze in IPO-verband (Interprovinciaal Overleg) en vertalen die naar de Friese situatie. 

De diversiteit en actualiteit van het werk vereisen flexibiliteit, maar bieden ook vrijheid in taakindeling. 

De primaire focus in je werk zal liggen op werkzaamheden die vooral betrekking hebben op de zogenaamde VTH-taken. Hierbij hoort het volgende takenpakket:

 • Je ontwikkelt VTH beleid;
 • Je draagt bij aan de beleid-uitvoeringscyclus (o.a. bijdragen aan jaarlijks Uitvoeringsprogramma VTH-beleid en jaarverslag);
 • Je digitaliseert deze beleidscyclus (Big Eight);
 • Je rapporteert periodiek over de voortgang en bijzonderheden;
 • Je onderhoudt de contacten met de omgevingsdiensten en de gemeentelijke deelnemers over de uitvoering van de taken door de FUMO en de ODG;
 • Je vindt afstemming met externe partijen zoals de provincies Groningen en Drenthe, OM en de Veiligheidsregio;
 • Je neemt deel aan landelijke overleggen (waaronder IPO-overleggen). 

Wie ben jij?
Wa bist do?

We kijken uit naar versterking die energie krijgt van samenwerken, gestructureerd kan werken en communicatief sterk is. Tegelijkertijd kun je ook goed zelfstandig werken, neem je verantwoordelijkheid voor jouw taken en probeer je continu te verbeteren. Je maakt je snel dingen eigen en kunt gemakkelijk beleid en operationele zaken koppelen en scheiden. Integraliteit, initiatief nemen en netwerken staan bij jou hoog in het vaandel. Naast dat je een fijne en enthousiaste collega bent beschik je ook over:

 • Een relevante wo- of hbo-opleiding;
 • Bij voorkeur kennis en ervaring met de actuele wet- en regelgeving op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH);
 • Inzicht in en sensitiviteit met de processen over bestuurlijke besluitvorming, beleid en uitvoering.

Wat bieden wij
Wat biede wy

Je gaat werken binnen een team dat zich bezighoudt met diverse actuele thema’s en waar geen dag hetzelfde is! Er is bij de provincie Fryslân veel ruimte voor je eigen inbreng, kennis en expertise, met veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Verder ontvang je: 

 • Salaris van minimaal € 3935,54 en maximaal € 5564,56 (schaal 11) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding. Ben je junior in deze functie, dan start je in (aanloop)schaal 10;
 • Boven op jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur, met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV uiterlijk woensdag 24 april 2024 via de button ‘solliciteren’.

Solliciteren(eksterne keppeling)

Meer informatie
Mear ynformaasje

Hebben wij je enthousiast gemaakt, maar heb je inhoudelijk nog vragen? Neem dan contact op met Nico Kistemaker via 058 – 292 85 26. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06 – 29 73 78 34 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.