Teammanager Beleven en Verbinden

Wil jij als teammanager bijdrage aan de doelstellingen van Gelderland en dan specifiek op de onderwerpen Erfgoed & Cultuur, Sport en Leefbaarheid? Lees dan verder en kom met ons in contact! 

Wat ga je doen?
Provincie Gelderland realiseert Gaaf Gelderland door te werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Naast de fysieke opgaven zien wij ook een rol in het maatschappelijke domein. Het coalitieakkoord stelt niet voor niets de leefbaarheid van Gelderland centraal.

Als teammanager ben je binnen de afdeling Programmering integraal verantwoordelijk voor de teams Erfgoed & Cultuur, Sport en Leefbaarheid. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor de inhoud en de HR-zaken voor de medewerkers van jouw teams. Je opdracht is om de ambities uit het coalitieakkoord te vertalen naar haalbare doelen en resultaten voor het team. Hierbij spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de organisatie een rol, zoals de Inrichting van programmering, het omgevingsgericht werken en het WelZijntraject. Als teammanager Beleven & Verbinden stuur en faciliteer je op de volgende vier aspecten: mens, inhoud, teams en bedrijfsvoering:

 • Mens: HR verantwoordelijkheid over het team van zo’n 5o collega’s. Hierbij ben je onder andere het aanspreekpunt van het team, voer je regelmatig (voortgang)gesprekken, zorg je voor een goed en veilig werkklimaat en sta je open voor inbreng van collega’s. Verder bespreek je ambities en zorg je voor ontwikkeling binnen het team. Jouw team bestaat in het begin uit zo’n 40 tot 50 collega’s. Je gaat samen met het team, je collega-teammanager en je opdrachtgever bepalen wat een goede span of control is. 
 • Inhoud: realiseren van doelen samen met het team en je zorgt voor verbinding en samenhang met doelen van andere teams. Je bent hierbij het eerste aanspreekpunt voor het college en de gedeputeerden voor Erfgoed en Cultuur, Sport en Leefbaarheid. Je onderhoud tevens contact met je externe netwerk.
 • Teams: je zorgt voor een thuisbasis waarbinnen de teams constructief en gemotiveerd en gelijkwaardig samenwerken. Dat geldt binnen en tussen de teams. Daarbij heb je aandacht voor het ontwikkelen van vakmanschap (kennis en kunde) en teamontwikkeling (teamopdracht/plan) waarbij je optimaal gebruik maakt van de talenten binnen de teams en waar nodig deze talenten ook gaat ontwikkelen. Hierbij heb je speciale aandacht voor de organisatie en de samenwerking binnen en buiten de teams en waarborg je de integraliteit.
 • Bedrijfsvoering: je bent verantwoordelijk voor bemensing van het team en je hebt nadrukkelijk oog voor wat omgevingsgericht werken vraagt. En je zorgt ervoor dat de communicatie, P&C-cyclus, bezetting, monitoring & databeheer en kennis van regelgeving (zoals AVG voor jouw teams) goed op orde zijn.

Wie zijn wij?
De teammanagers van de afdeling Programmering zijn samen verantwoordelijk voor het vertalen van de ambities uit de omgevingsvisie, het coalitieakkoord en wettelijk taken naar concreet haalbare doelen en resultaten. Hierbij sturen we op elementen vanuit de totale organisatiecontext en in samenspraak met de concernmanager breng je daarin de gewenste accenten aan. Het managementteam bestaat uit 20 collega’s.

Onderdeel van Programmering zijn de teams Erfgoed en Cultuur, Sport en Leefbaarheid. Hier werken we met circa 50 collega’s aan verschillende opgaven. Aan jou, als teammanager, de taak om onze doelen te verwezenlijken.

Zowel de teams van Erfgoed en Cultuur als van Sport leggen op dit moment de laatste hand aan hun beleidsactualisaties. Daarbij komen nieuwe ontwikkelingen aan bod, zoals een mogelijk Gelders museum en een Gelredag. Ook is het de vraag welke activiteiten we zelf mogelijk maken of beter aan ondersteunende instellingen kunnen overlaten. Bij Leefbaarheid realiseren we de afgesproken 100 dorpendeals en doen we voorstellen om diversiteit en inclusie binnen en buiten te versterken. Bovendien zorg je voor de onderlinge verbinding tussen alle thema’s van Beleven en Verbinden.

De thema’s binnen Beleven en Verbinden worden momenteel aangestuurd door twee teammanagers, waarvan één tijdelijke teammanager. Op dit moment wordt een ontwikkeltraject binnen Beleven en Verbinden gestart. We willen samen met de nieuwe teammanager en de collega’s binnen de thema’s nagaan welke combinatie van thema’s logisch is om aan te sturen en passend is bij de ‘span of control’. Dat maakt dat de kans aanwezig is dat er een verschuiving in thema’s plaats vindt.

Wat bieden wij jou?
Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van teammanager Beleven en Verbinden verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €5.197,- en maximaal €7.351,- (salarisschaal 13) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften. De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar een stevige manager. Jij bent in staat om rust te brengen in het team en prioriteiten te stellen, in samenspraak met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever en deze ook vast te houden. Hierdoor werk je vanuit een visie met daarbij blik op realisatie. Je bent sterk in samenwerken en bent in staat om richtinggevend te zijn voor je medewerkers, zodat je ze weet te binden en te boeien. Daarbij weet je om te gaan met het werken in een team met veel spelers en belangen, zowel binnen de provincie als daarbuiten. Je hebt een integrale blik en weet op een praktische manier de uiteenlopende opgaven aan elkaar te verbinden. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten: 

 • Ervaring als manager en met het leidinggeven aan een team, zowel op HR als op inhoudelijke, bestuurlijk gevoelige opgaven. 
 • WO werk- en denkniveau. 
 • Ervaring met het sturen op bedrijfsvoering. Denk hierbij aan onderwerpen als informatievoorziening, communicatie, financiën en digitalisering. 
 • Sterke affiniteit met verschillende werkvelden binnen Beleven en Verbinden.
 • In staat om te schakelen tussen rollen, mensen, inhoud en daarbij verbindingen te leggen om gezamenlijk de opgaven te realiseren en daar afspraken over te maken. 

Waar kom je te werken?
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?
Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature. Reageer dan voor 19 augustus via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 28 augustus en 4 september. 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Esther Loenen, via e.loenen@gelderland.nl. Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Fatana Davoodi (Recruiter), via 06 52801068 of f.davoodi@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Adviseur Ecologie Natura 2000 Rijntakken

Ben jij de enthousiaste ecoloog die affiniteit heeft met riviernatuur? In de rol van adviseur ecologie geef je uitvoering aan het Natura2000 Beheerplan Rijntakken. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!

Adviseur Natura 2000 Rijntakken
Het Natura 2000 gebied Rijntakken is onderdeel van het Nederlandse en Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Als provincie Gelderland hebben wij de verantwoordelijkheid om voor dit gebied de vastgestelde instandhoudingsdoelen te realiseren. Dit doen we door uitvoering te geven aan het Natura2000 Beheerplan Rijntakken. We werken hieraan met een intern team van projectleiders en specialisten, samen met vele partners in het riviersysteem. In de rol van adviseur werk jij mee in dit team aan deze uitdagende opgave.

De opgave in de Rijntakken is divers. Het gaat om het juiste beheer in de natuurgebieden en de uitbreiding van nieuw natuurareaal. Ook gaat het om andere ingrepen in het gebied zoals de zand- en kleiwinning en de dijkversterking. Deze moeten passend aansluiten aan de natuuropgave. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met andere overheidspartijen en private initiatiefnemers. In deze functie word je ingezet voor de volgende taken:

 • Leveren van ecologische adviezen in de diverse deelprojecten. Je bent verantwoordelijk voor de ecologische kwaliteit van de adviezen.
 • Daarnaast is inzet mogelijk in projecten die in het uiterwaardengebied van de Rijntakken worden uitgevoerd.
 • Meewerken aan en inhoudelijk beoordelen van landschapsecologische systeemanalyses (LESA) en op basis daarvan adviseren over de ecologische potenties, benodigde inrichtingsmaatregelen en het beheer van de onderzochte gebieden.
 • Bijdrage leveren aan actuele taken: onderzoek naar kennisleemten specifieke soorten van (broed)vogels, amfibieën en habitattypen en opstellen herstelmaatregelen, adviseren bij uitvoering herstelmaatregelen door externe partijen.
 • Meewerken aan programmataken zoals communicatie, registratie en monitoring binnen het team Rijntakken.

Je werkt in de functie met meerdere interne en externe partijen, waaronder terreineigenaren, Rijkswaterstaat, waterschappen, kennisinstituten en adviesbureaus samen. Je weet daarbij de inhoudelijke opgaven voor de Rijntakken goed naar voren te brengen en daarover te adviseren. Je bent scherp op de inhoud en hebt tegelijk oog voor het resultaat van de samenwerking.

Wie zijn wij?
Binnen de provincie werken we als team Natuur aan diverse opgaven voor de natuur in Gelderland. Dit doen wij met ongeveer 50 enthousiaste collega’s. Het werkveld is breed en bestaat o.a. uit het regelen van goed onderhoud en beheer, soortenbescherming, ondersteunen van natuureducatie, de aanpak van de wolf en opstellen van herstelplannen voor de natuur.

We werken in verschillende rollen waaronder opdrachtgever, beleidsadviseur, ondersteuner, ecologisch adviseur en hydrologisch adviseur. Naast je collega’s binnen het team werk je ook nauw samen met collega’s van andere afdeling, zoals vergunningverlening, ruimtelijke ordening en met de natuurpartners in de Rijntakken.

Wat bieden wij jou?
Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van adviseur ecologie verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.644 en maximaal € 5.972 (salarisschaal 10 en 11) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (PBDI) van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften. 
De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?
Als adviseur ecologie heb jij affiniteit met riviernatuur. Je hebt bij voorkeur ervaring met de met de uitvoering/aansturing van LESA’s , ervaring met veldonderzoek (bodemkunde) en met de uitvoering van maatregelen in het veld. Je beschikt over ervaring met ArcGis. Ook ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen en monitoring van soorten en soortgroepen is van belang. Bij voorkeur kennis van specifieke soorten gerelateerd aan de riviernatuur. 

Samen met het team en betrokken partners werk je oplossings- en resultaatgericht. Je kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken. Daarnaast ben je in staat om de belangentegenstellingen met externe partijen te bewaken en ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken worden gerealiseerd. Verder herken je jezelf in de volgende kwaliteiten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau: studie ecologie.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waarin je hebt laten zien goed te kunnen adviseren en dat je projectmatig en resultaatgericht kunt werken.
 • Enige kennis van (natuur)beleid en toepassing van instrumenten zoals plannen, regelgeving en subsidies.
 • Enige ervaring met het binden en verbinden van in- en externe partijen.
 • Enige ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Waar kom je te werken?
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met andere organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, extra woningbouw, mobiliteit, natuur en milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?
Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature? Reageer dan vóór 12 augustus via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 20 augustus.

Heb je nog vragen?
Neem voor meer informatie contact op met Ernst Boere (teammanager), via 06-52802276 of e.boere@gelderland.nl of met John Rocks (programmacoördinator N2000 Rijntakken) via 06-52802101. Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Fatana Davoodi (recruiter), via 06-52800475 of f.davoodi@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Adviseur Ecologie Natura2000-gebied Veluwe

Wat ga je doen?
Het Natura 2000 gebied Veluwe is onderdeel van het Nederlandse en Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Als provincie Gelderland hebben wij de verantwoordelijkheid om voor dit gebied de vastgestelde instandhoudingsdoelen te realiseren. Dit doen we door uitvoering te geven aan het Natura2000 Beheerplan Veluwe en aan de 5 natuurherstelprogramma’s voor de Veluwe. Deze programma’s bevatten samen een groot aantal maatregelen die gefaseerd in de tijd en met de juiste prioriteit, Veluwebreed of juist op specifieke locaties worden uitgevoerd. We werken hieraan met een intern team van projectleiders en specialisten en met vele partners op de Veluwe. In de rol van adviseur werk jij mee in dit team aan deze uitdagende opgave. Verder ben je in de functie van adviseur ecologie verantwoordelijk voor:

 • Leveren van ecologische adviezen in de projecten die o.b.v. de herstelprogramma’s Veluwe worden uitgevoerd, met accent op het herstelprogramma Beken. Je bent verantwoordelijk  voor ecologische kwaliteit van de adviezen.
 • Daarnaast is inzet mogelijk in projecten die nabij het Veluwemassief in uitvoering zijn, zoals in de landgoederenzone Brummen en langs de Veluwerandmeren.
 • Meewerken aan en inhoudelijk beoordelen van landschapsecologische systeemanalyses (LESA) en op basis daarvan adviseren over de ecologische potenties, benodigde inrichtingsmaatregelen en het beheer van de onderzochte gebieden.
 • Voorbeelden van actuele taken zijn: onderzoek naar kennisleemten specifieke soorten waaronder aquatische soorten en de meervleermuis en opstellen herstelmaatregelen, adviseren bij uitvoering herstelmaatregelen door externe partijen; adviseren bij opstellen LESA’s o.a. bij Beken nabij Oosterbeek en de Verloren beek.
 • Meewerken aan programmataken zoals communicatie, registratie en monitoring binnen het team Veluwe.

Je werkt in de functie met verschillende interne en externe partijen samen, waaronder terreineigenaren, waterschap, kennisinstituten en adviesbureaus. Je weet daarbij de inhoudelijke opgaven voor de Veluwe goed naar voren te brengen en daarover te adviseren. Je bent scherp op de inhoud en hebt tegelijk oog voor het resultaat van de samenwerking.

Wie zijn wij?
Binnen de provincie werken we als team Natuur aan diverse opgaven voor de natuur in Gelderland. Dit doen wij met ca. 50 enthousiaste collega’s. Het werkveld is breed en bestaat o.a. uit het regelen van goed onderhoud en beheer, soortenbescherming, ondersteunen van natuureducatie, de aanpak van de wolf en opstellen van herstelplannen voor de natuur.

Het team Veluwe bestaat uit 15 collega’s, zowel projectleiders als specialisten. Naast je collega’s binnen het team werk je ook samen met collega’s van andere afdelingen, zoals  vergunningverlening en ruimtelijke ordening.

Wat bieden wij jou?
Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van adviseur ecologie verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.644 en maximaal € 5.972 (salarisschaal 10 en 11) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (PBDI) van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?
Als adviseur ecologie heb jij affiniteit met beken en beekdalen. Bij voorkeur heb je kennis van specifieke soorten gerelateerd aan beken, waaronder aquatische soorten. Ook ervaring met de uitvoering/aansturing van LESA’s (geofactoren), ervaring met veldonderzoek (bodemkunde) en met de uitvoering van maatregelen in het veld (hoe pakte de maatregel uit) strekt tot aanbeveling. Je beschikt over ervaring met ArcGis en bij voorkeur ook met Synbiosys. Ook ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen en monitoring van soorten en soortgroepen is van belang. Kennis van ecohydrologie heeft veel meerwaarde.

Samen met het team en betrokken partners werk je oplossings- en resultaatgericht. Je kan zowel goed in teamverband als zelfstandig werken. Daarnaast ben je in staat om de belangentegenstellingen met externe partijen te bewaken en ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken worden gerealiseerd. Verder herken je jezelf in de volgende punten:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau: studie op het gebied van landschapsecologie of soortgelijk.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waarin je hebt laten zien goed te kunnen adviseren en dat je projectmatig en resultaatgericht kunt werken.
 • Enige kennis van (natuur)beleid en toepassing van instrumenten zoals plannen, regelgeving en subsidies.
 • Je hebt ervaring met ArcGis en bij voorkeur ook met Synbiosys.
 • Ervaring met het opstellen van inrichtingsplannen en monitoring van soorten en soortgroepen is van belang.
 • Enige ervaring in of affiniteit met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Waar kom je te werken?
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met andere organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, extra woningbouw, mobiliteit, natuur en milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?
Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature. Reageer dan voor 12 augustus via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 20 augustus.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?
Neem voor meer informatie contact op met Bram Zandstra (programma Veluwe), via 06-52800367 of b.zandstra@gelderland.nl (bereikbaar vanaf 22 juli i.v.m. vakantie) of met Debby Meijer (herstelprogramma Beken) via 06-52802133 g.meijer@gelderland.nl. Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Fatana Davoodi (recruiter), via 06-52801068 of f.davoodi@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Secretaris/adviseur bedrijfsvoering klimaat en energie

Wat ga je doen?

Als Secretaris/adviseur bedrijfsvoering ben je de regisseur en belangrijke spin in het web voor de bedrijfsvoeringstaken. Je coördineert en zet je in om de bedrijfsvoeringstaken voor het gehele themateam Energietransitie/Klimaat op orde te houden en waar nodig en mogelijk te verbeteren. Daarbij vertaal je de wensen en opdrachten vanuit de directie/CMT en de teammanager naar wat dit betekent voor het team en zet concrete acties uit bij collega’s om aan deze taken te voldoen. Je stelt een plan op en adviseert en spart met je teammanager over de richting en wat en hoe de bedrijfsvoering in te vullen en zo gestelde deadlines te behalen.

In deze rol werk je nauw samen met de teammanager en de cluster-coördinatoren binnen het team én met de collega’s van de verschillende andere afdelingen zoals Financiën, Subsidieverlening, de Werkplaats en Bestuurlijk Juridische Zaken.

Je rol bestaat hierbij hoofdzakelijk uit twee onderdelen en bijbehorende taken. De aansturing van de P&C cyclus en de coördinatie van het Multidisciplinair team (MDT).

Aansturing P&C cyclus:

 • Je draagt zorg dat de activiteiten van het themateam Energietransitie/Klimaat op de juiste momenten in de P&C cyclus geactualiseerd worden door de verantwoordelijke Cluster coördinatoren en projectleiders. Je werk nauw samen met de financieel adviseur.
 • Je organiseert en verzorgt de ondersteuning van de gedeputeerde voorafgaand en tijdens de behandeling van P&C-documenten in Provinciale Staten door het maken van heldere annotaties, het beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen voor en tijdens de behandeling. 
 • Je verzorgt samen met de financieel adviseur periodieke voortgangsrapportages voor de teammanager. Je bent voor de teammanager hét aanspreekpunt voor vragen die op het raakvlak liggen van doelen en middelen.  

Ook ben je namens het team betrokken bij het opstellen documenten als de (tussen)balans van de huidige coalitieperiode en het transitiedocument naar de volgende coalitieperiode.

Coördinatie Multidisciplinair team (MDT)
Om bij te dragen aan onze ambities zetten we een groot aantal instrumenten in, zoals opdrachten, fondsen, subsidieregelingen, begrotingssubsidies, eenmalige subsidies en in de toekomst ook bijdragen via de Bijdrageregeling. Deze instrumenten passen we voortdurend aan op de actualiteit.

 • In deze rol ben je verantwoordelijk voor de Coördinatie op de subsidieregels onder de Regels Ruimte voor Gelderland (RRvG), eerste aanspreekpunt voor kernteam,
 • Je bewaakt planningen en aanleverdata.
 • Haalt input op binnen programma en zorgt voor gecoördineerd aanleveren bij kernteam RRvG. Ook neem je deel aan het coördinatorenoverleg met het team van RRvG. 

En verder

 • Houd je overzicht op de besteding van het Mens&middelen budget en adviseert de teammanager over aanvragen en interventies.
 • Ondersteun je de teammanager bij het bewaken van de voortgang van de werkzaamheden, doet waar nodig voorstellen voor verbetering en interventies.

Wie zijn wij?

De provincie werkt met partners in Gelderland aan 55% CO2-reductie in 2030 en een klimaatneutrale provincie in 2050. In het Gelders programma Klimaat staat wat we hier als provincie tot en met 2030 voor doen. De maatregelen zijn verdeeld over vijf domeinen: gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en bedrijven, landbouw en landgebruik en duurzame energie. Het themateam Energietransitie/klimaat werkt aan de energiedomeinen en voert regie op het programma klimaat.  

Samen met ruim 20 collega’s werk je samen In een fijn team waar we oog hebben voor elkaar, hard wordt gewerkt én tijd en ruimte is voor gezelligheid en plezier.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Secretaris/adviseur bedrijfsvoering verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal €4.232,- en maximaal €5.972,- (salarisschaal 11) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (PBDI) van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?

Je hebt affiniteit met bedrijfsvoeringsprocessen én bent geïnteresseerd in de inhoud van het werk. Je hoeft geen financieel deskundige te zijn of alles van subsidies te weten, die kennis zit in ons MDT. Je ziet wél wat er verbeterd kan worden, je hebt daarin een proactieve houding en weet praktische oplossingen voor knelpunten te vinden. Ook ben je in staat om collega’s en teammanager gevraagd en ongevraagd te adviseren.

Daarnaast herken je jezelf in het onderstaande profiel:

 • Hbo werk- en denkniveau.
 • Affiniteit met klimaat en energie.
 • Affiniteit met data.
 • Analytisch èn kritisch vermogen.
 • Verantwoordelijk en resultaatgericht.
 • Samenwerkingsgerichtheid.
 • Je kunt schakelen tussen verschillende werkzaamheden en taken en behoudt overzicht.

Onderdeel willen zijn van een ontzettend leuk team en net als de andere collega’s binnen het team hen willen helpen waar dat gevraagd en nodig is.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu om maar enkele voorbeelden te noemen. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature? En wil je werken bij een professionele organisatie met de samenleving als inspiratiebron? Reageer dan voor 29 juli 2024 via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 6 augustus 2024

Een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) maakt onderdeel uit van onze sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Yvonne Tieleman (teammanager), via 0652802145 of y.tieleman@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij provincie Gelderland? Neem dan contact op met Rutger Bal (recruiter), via 06-52801851 of r.bal@gelderland.nl

We horen graag van je! 

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website: https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Toezichthouder

Wat ga je doen?

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten die we inzetten om onze wettelijke taken uit te voeren en om de provinciale doelen te bereiken. De Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de provincie Gelderland is verantwoordelijk voor de taakvelden natuur, (zwem)water, ontgrondingen en luchtvaart. Jaarlijks handelen we 2000 vergunningaanvragen en meldingen af en voeren we 1500 toezichtcontrole uit.

De Omgevingswet voor flora en fauna ziet toe op de onderdelen soorten, houtopstanden, gebieden/stikstof en jacht/beheer/schadebestrijding. Op dit moment zoeken we een toezichthouder met als primair aandachtsgebied natuur. Hierbij draag je zelfstandig zorg voor de voorbereiding, uitvoering en administratieve afhandeling van controles (administratief en/of fysiek op locatie) op de verleende ontheffingen en vergunningen of klachten en meldingen. Deze controles voer je uit binnen de gehele provincie Gelderland. Verder heb je in deze functie de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Zelfstandig beoordelen of aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. Hierbij ben je ook verantwoordelijk voor het opstellen van controle rapportages.
 • Contactpersoon voor een zeer diverse groep stakeholders. Denk hierbij aan andere overheden, woningbouwcorporaties, terrein beherende organisaties en natuurlijk de inwoners van Gelderland.
 • Voeren van gesprekken over je bevindingen met betrekking tot controles die je uitgevoerd hebt. Hierbij bespreek je de “herstel”-maatregelen die nodig zijn, ook als deze anders zijn dan je stakeholder voor ogen heeft.

Wie zijn wij?

De afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving bestaat uit circa 120 medewerkers die zijn onderverdeeld in diverse teams.

Je gaat werken bij het team toezicht, handhaving en juristen. Daar word je onderdeel van een team deskundige collega-toezichthouders met veel kennis en ervaring. In totaal zijn er 18 toezichthouders die zich bezighouden met de verschillende taakvelden. Er zijn 8 toezichthouders natuur. Iedere dinsdagochtend bespreken we de werkvoorraad, verdelen het werk en maken keuzes. Om de week is er een kantoordag voor alle toezichthouders, dan zien we elkaar op kantoor in Arnhem.

Wat bieden wij jou?

Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van Toezichthouder verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.338,- en maximaal € 4.696,- (salarisschaal 9) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (PBDI) van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

Binnen deze functie maakt een elektrische leaseauto ook onderdeel uit van het arbeidsvoorwaardenpakket. Indien wenselijk kan deze tegen betaling van bijtelling ook privé gebruikt worden.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?

Als toezichthouder heb je veel ruimte om je eigen werkweek in te delen. Dit geeft vrijheid, maar vraag ook om zelfstandigheid. Daarbij is het belangrijk dat je een lastig gesprek niet uit de weg gaat en dat je problemen durft aan te pakken. Dit doe je met jouw verfrissende blik en positieve energie. Je bent daarnaast als dit nodig is bereid om ook buiten kantoortijden te werken (bijvoorbeeld bij calamiteiten). Verder beschik je over de volgende kwaliteiten:

 • In het bezit van een afgeronde Mbo+/Hbo opleiding op het gebied van bosbouw/cultuurtechniek of in de richting van biologie/ecologie.
 • Basiskennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van de Omgevingswet/Natuur.
 • Je kan (beschermde) dier- en planten soorten herkennen en hebt kennis van leefgebieden van soorten.
 • Kennis van jacht, beheer en schadebestrijding is een pré.
 • In het bezit van een rijbewijs B.

Waar kom je te werken?

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?

Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature? Reageer dan via de sollicitatiebutton. We zoeken voor deze vacature meerdere kandidaten. Deze vacature zal dan ook open blijven staan zolang we kandidaten zoeken. Geschikte kandidaten nodigen we direct uit voor een gesprek.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Caroline van Halteren (teammanager), via 026-3599242 of  c.van.halteren@gelderland.nl of met Wim Vosgezang (inhoudelijk collega), via 06-52801955 of w.vosgezang@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Rutger Bal (recruiter), via 06-52801851 of r.bal@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Online communicatieadviseur

Ben jij een kei in het op het juiste moment, op de juiste manier, op de juiste plek inzetten van de juiste content? Is de online wereld jouw terrein? Dan ben jij de online communicatieadviseur die wij zoeken!

Wat ga je doen?
De provincie werkt voor én middenin de samenleving; aan opgaven die er toe doen. Dat doen we samen met onze partners: gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners. Soms op basis van gelijkwaardigheid, soms in een hiërarchische verhouding, maar altijd op basis van inhoud. Communicatie is daarbij essentieel. Dat gebeurt via allerlei communicatiemiddelen, zowel online als offline.

De online ontwikkelingen gaan snel. Steeds meer communicatie door en met onze provincie verloopt digitaal. We willen onze digitale dienstverlening dan ook zo goed mogelijk afstemmen op de vraag van inwoners, bedrijven en organisaties. Bezoekers willen snel en zonder moeite geholpen worden.

Jij pakt vraagstukken op en brengt lijnen samen voor de onderwerpen waarvoor jij binnen het Online team verantwoordelijk bent. Je gaat aan de slag met dat wat aandacht, ontwikkeling of verbinding nodig heeft.

Een aantal concrete taken zijn:

 • Je bewaakt de vraaggerichtheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website (Gelderland.nl) aan de hand van statistieken, onderzoeken en richtlijnen.
 • Je zorgt voor de juiste kwaliteit en actualiteit van de online content op al onze corporate online kanalen. (Online campagnes op) sociale media heeft geen geheimen voor jou!
 • Doormiddel van adviesgesprekken zorg je dat je scherp hebt wie de doelgroep is en wat het communicatiedoel is. Vervolgens bepaal je welke online kanalen het beste passen en adviseer je over de manier waarop dit kanaal ingezet kan worden. Daarna ga je aan de slag met de presentatie van de juiste content op het gekozen kanaal.

Het vastgestelde communicatiebeleid (communicatie- en online strategie), specifieke provinciale beleidsuitgangspunten en richtlijnen maak je je snel eigen. Maar ook kennis van rijks wet- en regelgeving, zoals AVG en Digitale toegankelijkheid is hierbij belangrijk. De laatste online ontwikkelingen staan goed op jouw vizier, daar zorg je wel voor.

Wie zijn wij?
Jouw thuishaven is de afdeling Communicatie. Je werkt vanuit het online team en je werkt samen met een buddy. Een buddyteam bestaat uit een online communicatieadviseur en een content specialist. Je houdt overzicht over de onderwerpen waarvoor jij samen met je buddy verantwoordelijk bent, maar uiteraard in samenhang met de site als geheel en met andere digitale middelen. Je legt daarbij verbinding met verschillende clusters binnen de afdeling Communicatie ten behoeve van de versterking en verbetering van het totale online-communicatieveld.

Gezien de grootte van onze organisatie werk je vooral binnen, maar ook buiten de afdeling communicatie met veel verschillende collega’s samen. Elke donderdag hebben we een zogenaamd ‘koffiemoment’ met een terugkoppeling voor onze afdeling. Altijd zinvol én gezellig. Sluit jij binnenkort aan?

Wat bieden wij jou?
Provincie Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor de functie van online adviseur verdien je op basis van een 36-urige werkweek minimaal € 3.644,- en maximaal € 5.133,- (salarisschaal 10) afhankelijk van opleiding en werkervaring. Je beschikt over 4 weken vakantieverlof en hebt de mogelijkheid om extra verlof op te bouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk budget duurzame inzetbaarheid (PBDI) van € 6.000, een gezondheidsbudget van € 300,- en een Individueel Keuze Budget (IKB) van (22%) van het jaarsalaris. In het IKB is onder andere het vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%) opgenomen. Je bepaalt zelf of je een deel laat uitbetalen of dat je verlof koopt. Zo kan je maandelijks actief keuzes maken die passen bij je individuele behoeften.

De functie is voor de duur van één jaar met zicht op een langdurig dienstverband.

Wie zoeken wij?
Je bent een communicatieprofessional die websites en sociale media snapt (een ‘online nerd’ is). Je bent creatief, flexibel, kunt snel schakelen en je bent een aanpakker. Je denkt in mogelijkheden en oplossingen en durft beslissingen te nemen. Je bent een ster in het online luisteren, duiden en vooral ook doen. Adviseren over, en vooral ook creëren van, content geeft je energie. Je kunt goed samenwerken met professionals en weet het beste uit hen te halen. Met jouw open houding en stressbestendigheid weet je tegelijkertijd overzicht te bewaren en zaken te structureren.

Verder herken je je in onderstaande punten:

 • Je beschikt over Hbo/Hbo+ denkniveau en hebt bij voorkeur een opleiding op het vlak van (online) communicatie.
 • Applicaties als Strapi (CMS), SiteImprove (statistieken) en Coosto (social media) zijn jou bekend.
 • Trends en ontwikkelingen van het online vak hou je goed bij en je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.

Waar kom je te werken?
Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1.500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en veilig te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals bijvoorbeeld energietransitie, woningbouw, mobiliteit, natuur of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Hoe solliciteer je?
Ben jij enthousiast na het lezen van deze vacature. Reageer dan vóór 25 juli 2024 via de sollicitatiebutton. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 30 juli 2024 in de ochtend.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit de sollicitatieprocedure.

Heb je nog vragen?
Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met Daniëlle Hogeland-Zoer (teammanager), via 06-52801102 of  d.hogeland@gelderland.nl.

Vragen over je sollicitatie of over het werken bij de provincie Gelderland? Neem dan contact op met Rutger Bal (recruiter), via 06-52801851 of r.bal@gelderland.nl.

We horen graag van je!

Inclusiviteit en diversiteit vinden we heel belangrijk. We staan voor een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond of afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom nodigen we iedereen uit om te solliciteren die zich herkent in het bovenstaande vacatureprofiel.

Meer weten over werken bij provincie Gelderland? Bekijk dan onze website:  https://www.gelderland.nl/themas/organisatie/werken-bij-de-provincie 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.