Strategisch gebiedsontwikkelaar

191.000 woningen bouwen voor 2030. Dat doel hebben we met het Rijk, gemeenten, corporaties en marktpartijen vastgelegd in de Woondeal. Jij bent als strategisch gebiedsontwikkelaar namens de provincie Noord-Holland de aanjager om dat doel te bereiken. Enerzijds doordat je gemeenten helpt om de woningbouw te versnellen. Anderzijds doordat je meedenkt bij het opzetten van een nieuw team met collega-gebiedsontwikkelaars.

Jouw baan

Actief helpen om doorbraken te creëren in woningbouwprojecten of in grootschalige integrale gebiedsontwikkelingen; dat is jouw uitdaging. Je investeert in duurzame relaties met gemeenten en stakeholders en bent het eerste aanspreekpunt namens de provincie. De ene keer creëer je met collega’s een oplossing voor inhoudelijke vraagstukken, zoals netcongestie, stikstof of bereikbaarheid. De andere keer help je een gemeente met procesmatige knelpunten, zoals het maken van een ontwikkelstrategie, een efficiënt planproces of sluitende businesscase. Je beoordeelt per project welke expertise ingeschakeld moet worden. En welke (financiële) instrumenten die de provincie beschikbaar heeft ingezet kunnen worden om de doelen dichterbij te brengen. Tot slot adviseer je onze bestuurders.

Om de woningbouw te versnellen zijn we bezig om een team met ervaren gebiedsontwikkelaars op te zetten. En dat team geef jij mede vorm. Je krijgt de vrijheid om mee te denken over de juiste aanpak en om te pionieren. Want een nieuw team betekent dat nog niet alles in beton is gegoten. Samen gaan jullie een urgente maatschappelijke opgave aan waarin wij als provincie graag investeren. Daarom kun je rekenen op voldoende (financiële) middelen om successen te boeken.

Dit bieden wij

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 79.888,53 en € 113.283,68 (schaal 14) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000 per vijf jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij jouw ontwikkeling belangrijk vinden.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Wij zorgen onder meer voor een bureau en beeldscherm, zodat je jouw thuiswerkplek goed kunt inrichten. 

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Jouw team met gebiedsontwikkelaars valt onder de sector Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. In dit multidisciplinaire team brengen we experts met verschillende disciplines samen. Onder andere op het gebied van gebiedsontwikkeling, woonbeleid, economie, mobiliteit, ruimtelijke ordening en data-analyse. Je hebt veel vrijheid; je deelt je eigen dag in en hebt flexibele werktijden. En je kunt rekenen op collega’s die voor je klaarstaan, want dat is écht kenmerkend voor onze provincie.

Dit ben jij

 • Inzicht in het speelveld en een sterk gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen: je kunt complexe besluitvormingsprocessen gemakkelijk doorgronden en weet binnen deze dynamiek te acteren.
 • Deskundige gesprekpartner: je weet draagvlak te creëren op strategisch, besluitvormend niveau en kunt verschillende belangen verenigen.
 • Scherp analytisch vermogen: je kijkt voorbij je eigen vakgebied en begrijpt hoe jouw werk past binnen bredere organisatorische en maatschappelijke contexten.
 • Proactieve instelling: je neemt graag het voortouw en kunt mensen meenemen in jouw ideeën. En je zet je eigen kennis en ervaring in om de rol van gebiedsontwikkelaars binnen de provincie verder te ontwikkelen.

Verder heb je:

 • Wo-niveau in de richting van (stedelijke) gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening of vergelijkbaar.
 • Uitgebreide kennis van gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld van het actuele woonbeleid, grondbeleid, wet- en regelgeving en planeconomie.
 • Een leidende rol vervuld in woningbouwprojecten en grote complexe integrale gebiedsontwikkelingen.
 • Een omvangrijk netwerk met relevantie publieke en private partijen binnen (stedelijke) gebiedsontwikkeling op tactisch en strategisch niveau.
 • Ruime ervaring met stakeholder- en relatiemanagement, contractmanagement, project- en risicomanagement, organisatiemanagement en financiële en planningsinstrumenten, bijvoorbeeld om de voortgang te bewaken en te rapporteren.

Word onze nieuwe collega

Upload uiterlijk voor 24 april 2024 je cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan Coby Riensema, sectormanager Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Corine Meijer, programmamanager OV Knooppunten, via 06 – 18 60 94 34. Vragen over de procedure? Stel ze aan onze collega’s van de Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Integriteitsonderzoeker Bibob Wet

Met jouw analytische blik is onderzoek naar partijen waarmee de provincie in zee wil gaan in goede handen.

Subsidies verstrekken, vergunningen verlenen en aanbestedingen uitzetten. Overheden hebben op allerlei manieren te maken met externe partijen. Dat deze bedrijven of personen integer en betrouwbaar moeten zijn, is duidelijk. Maar hoe weet je als overheid of dat echt zo is? De Wet Bibob is het instrument om dat te toetsen. De provincie Noord-Holland zoekt twee onderzoekers met een analytische blik en vasthoudend karakter. Zeg jij ja tegen deze baan?     

Jouw baan

De Eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA) is verantwoordelijk voor het screenen van de integriteit van inschrijvers bij aanbestedingen, aanvragers en houders van vergunningen, aanvragers en ontvangers van subsidies en participanten in vastgoedtransacties. Door dit onderzoek wordt de integriteit van overheden beschermd, omdat het voorkomt dat zij mogelijk onbewust criminaliteit faciliteren.

Je screent deze partijen door alle betrokkenen van de te onderzoeken partij in kaart te brengen en informatie te verzamelen uit openbare en gesloten bronnen, zoals het justitieel documentatie systeem. Bij het stellen van vragen ben je scherp en vasthoudend. Op basis van de onderzoeksresultaten beoordeel je de integriteit van de onderzochte personen of ondernemingen.

Als de eerste screening om nader onderzoek vraagt, adviseer je op ambtelijk of bestuurlijk (Gedeputeerde Staten) niveau over mogelijke vervolgstappen. Ook bij het vervolg ben je nauw betrokken. Soms wordt bepaald dat een subsidie of vergunning niet verleend kan worden. Daardoor heb je te maken met maatschappelijk of economisch ingrijpende besluiten, die nodig kunnen zijn om de integriteit van de provincie te beschermen. Besluiten die zorgvuldig en goed onderbouwd door jou worden voorbereid.

In deze functie werk je samen met veel verschillende mensen. Met je collega-onderzoekers natuurlijk. Maar ook met collega’s van beleidsafdelingen en toezichthouders bij de omgevingsdienst. Je onderhoudt contacten met de Regionale Informatie- en Expertise Centra, andere provincies en het Landelijk Bureau Bibob.

Vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoed zijn de 4 werkvelden waar de afdeling Bibob zich mee bezighoudt. Je focus ligt vaak op 1 werkveld, maar tegelijkertijd heb je met alle facetten van het onderzoekswerk te maken en houd je relevante beleids- en wetswijzigingen in de gaten. Dat doe je door onder meer door het creëren en onderhouden van je netwerk. Je deelt graag je expertise en vindt het leuk om daarmee op de voorgrond te treden.

Dit bieden wij

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 49.715,5 en € 70.175,87 (schaal 10) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000 per vijf jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij jouw ontwikkeling belangrijk vinden.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een baan op ons eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem, met dynamische werkplekken die passen bij de werkzaamheden die je op dat moment wilt doen: van stiltezone tot ontmoetingsplein met koffiebar.

En dat is nog niet alles. ‘Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Je komt te werken bij het kabinet van de commissaris van de Koning. Je levert een concrete bijdrage aan de kwaliteit, integriteit en weerbaarheid van het lokaal openbaar bestuur. Dat doen we door toezicht te houden, te screenen en de commissaris van de Koning én GS optimaal te ondersteunen in de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. De Bibob-onderzoeken worden niet alleen voor de provincie Noord-Holland gedaan, maar ook voor de provincies Utrecht en Flevoland. De Eenheid SBA heeft regelmatig contact met de Regionale Informatie- en Expertise Centra en het Landelijk Bureau Bibob, dat onderdeel uitmaakt van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Dit ben jij

 • Communicatief sterk, analytisch en vasthoudend;
 • Zorgvuldig en resultaatgericht;
 • Je durft je uit te spreken en je bevindingen te presenteren;
 • Je werkt graag in een team en houdt makkelijk contact met collega’s en afdelingen;
 • Tot slot sta je open voor nieuwe kennis en ontwikkelingen.

Verder heb je:
 

 • minimaal HBO werk- en denkniveau;
 • ervaring met onderzoek en analyse, en met het toepassen van de Wet Bibob;
 • affiniteit of ervaring met data-analyse en/of datagedreven werken;
 • een brede juridische, politiek/bestuurlijke of financieel-economische blik;
 • weet je hoe het openbaar bestuur en bestuurlijke besluitvorming werkt.

Word onze nieuwe collega

Reageer voor 21 april 2024 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief t.a.v Alexander Dalenoort, Sectormanager Kabinet. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Marijke Franken van Bloemendaal, Teamsenior eenheid Screening en Bewakingsaanpak (SBA), via 06-15519809. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023-5145606. Wacht niet te lang met reageren; de eerste gesprekken voor deze functie vinden tijdens de openstelling al plaats op maandag 15 april 2024.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Domeinarchitect

Wil je werken als domeinarchitect? Dan is dit hét moment om bij de provincie Noord-Holland in te stappen. Want er staan boeiende IT- en IV-veranderingen op stapel. Denk aan ons nieuwe cloudplatform, de overgang naar Windows 11 of het vervangen van belangrijke systemen. Passende en actuele domein- en doelarchitecturen zijn daarbij key! Je krijgt dan ook veel vrijheid om je expertise naar jouw inzicht in te zetten.

Jouw baan
 

Je ontwikkelt en beheert een domeinarchitectuur en/of doelarchitecturen. En zorgt dat die bestaan uit een representatie van de huidige én toekomstige architectuur, en dat ze voorzien zijn van richtinggevende principes. Wat dit extra leuk maakt, is de betrokkenheid binnen onze organisatie. Werken onder architectuur staat goed op de kaart; collega’s zijn zich ervan bewust dat we hiermee doelstellingen behalen en staan open voor jouw ideeën en adviezen. En voor die van je 7 collega-architecten, met wie je een vakgroep vormt en veel spart. Voor welk domein jij aan de slag gaat, bepalen we in overleg.

Je onderhoudt veel verschillende contacten. Bijvoorbeeld met de enterprise-architect en product owners om te adviseren over toepassing van technologische ontwikkelingen binnen het domein. Met het management om je globale architectuurschetsen of projectstartarchitecturen af te stemmen. Of met onze IV-adviseurs om te ondersteunen bij het opstellen van een informatiestrategie en -planning. Zo draag je vanuit jouw domein bij aan het I(CT)-beleid van de provincie en de verdere ontwikkeling van de informatievoorziening. Impact gegarandeerd!

Dit bieden wij

 • Een brutojaarsalaris tussen € 57.791,- en € 81.712,- (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je brutomaandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een baan waarbij je samen met je collega’s bepaalt waar je werkt. Deels vanuit huis en deels op onze eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Je gaat aan de slag bij de unit Data, Security en Opgaven binnen de sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID). Binnen deze sector regisseren we de informatiesystemen en ICT-activiteiten bij de provincie. Dat doen we met zo’n 70 bevlogen ICT-professionals. We zijn enorm gemotiveerd om te vernieuwen en werkwijzen te ontwikkelen waarmee we ambities kunnen waarmaken. Daarbij verruilen we op dit moment traditionele projectmanagementmethodieken voor agile-werkwijzen.

Dit ben jij

 • Goed in adviseren als het gaat om IV-vraagstukken of complexe en multidisciplinaire ontwikkelings- en veranderprocessen. Daarbij weet je ook draagvlak te creëren, zowel voor je adviezen als voor de grenzen van de architectuur.
 • In staat om beslissingen te nemen bij de inrichting van architectuurkaders en het doorvoeren van de toepassing ervan.

Verder heb je:
 

 • Hbo- of wo-niveau in een relevante richting, bijvoorbeeld bestuurlijke informatiekunde.
 • Certificeringen voor TOGAF en Information Security Foundation ISO/IEC 27002.
 • Gedegen kennis van enterprise-architectuurstandaarden en -raamwerken.
 • Ervaring met ArchiMate.
 • Kennis van belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT, zoals cloudcomputing, basisregistraties en digitale archivering, security en integratiemethoden.
 • Beheersing van de Nederlandse  in woord en geschrift.

Word onze nieuwe collega
 

Reageer uiterlijk 5 mei 2024 je cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan Ka-Yen Chan, plv. sectormanager. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Ka-Yen via 06 – 46 32 29 42. Vragen over de procedure? Stel ze aan onze collega’s van de Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Of kom eerst de sfeer proeven!

Benieuwd hoe het is om bij CID te werken? En wie je toekomstige collega’s zijn? Kom gewoon eerst eens vrijblijvend kennismaken. De koffie staat klaar! App Ka-Yen Chan, plv. sectormanager, (06 – 46 32 29 42) om een afspraak te maken.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Portfoliomanager digitalisering

Met jouw portfolio van data en digitaliseringsprojecten bijdragen aan de strategische doelen van de provincie Noord-Holland. Dat is wat jij doet als portfoliomanager in Noord-Holland. Complexe uitdagingen zoals woningbouw en de energietransitie vragen namelijk om een flinke vernieuwing van onze informatievoorziening en ICT. Jij voert de regie op onze projectenkalender en adviseert over de inzet van de beschikbare middelen.

Jouw baan

Als portfoliomanager digitalisering beheer en bewaak je onze digitaliseringsagenda. Jij overziet het geheel en maakt dit ook voor anderen inzichtelijk. Zo zorg je dat onze bestuurders, directieleden en managers de juiste prioriteiten stellen. Je adviseert over de optimale mix van inhoud, planning en beschikbare middelen om deze agenda zo goed mogelijk uit te voeren. Zie je knelpunten? Dan kom jij met mogelijke oplossingen die je ter besluitvorming neerlegt bij de juiste personen. Dit kan de directie zijn, maar ook een stuurgroep of productteam.

Jouw sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID) stapt langzaam over naar een agile werkwijze. De eerste productteams zijn daar al mee gestart. Als portfoliomanager speel jij een belangrijke rol in deze transitie. Jouw uitdaging? De portfoliosturing ‘nieuwe stijl’ vormgeven. Dit doe je niet alleen. Je werkt nauw samen met I-adviseurs, architecten, producteigenaren en projectleiders om deze nieuwe werkwijze van de grond te krijgen. Onze obeya-ruimte vervult hierbij een belangrijke rol en is bij jou dan ook in goede handen. Je brengt jouw werk en doelen goed over en creëert zo een solide draagvlak in onze organisatie voor portfoliomanagement. En over de voortgang maak je samen met de financieel adviseur en concerncontrol inzichtelijke rapportages en visualisaties voor de directie. Kortom: een veelzijdige baan vol verantwoordelijkheid en uitdaging!

Dit bieden wij

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 65.590,37 en € 92.853,43 (schaal 12) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000 per 5 jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij jouw ontwikkeling belangrijk vinden.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een baan waarbij je samen met je collega’s bepaalt waar je werkt. Dat kan deels thuis en deels op onze locatie in het centrum van Haarlem met allerlei verschillende werkplekken.
 • Wij zorgen onder meer voor een bureau en beeldscherm, zodat je jouw thuiswerkplek goed kunt inrichten.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren Smart Mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Je gaat aan de slag bij het team Beleid, Kaders en Advies binnen de sector CID. Deze sector regisseert de informatiesystemen en ICT-activiteiten bij de provincie. Dat doen we met zo’n 60 bevlogen ICT-professionals. Kenmerkend voor jouw diverse team? We zijn zelfstandige professionals die graag samenwerken. Bovendien hebben we een passie voor ons vak, zijn we zelfkritisch en blijven we samen leren en verbeteren.

Dit ben jij

 • Enthousiast: met jouw positieve houding creëer je draagvlak.
 • Een stevige persoonlijkheid: je houdt je staande op verschillende strategische, tactische en operationele niveaus in onze organisatie.
 • Communicatief vaardig: je praat makkelijk en bent duidelijk en helder in wat wel en niet kan.
 • Samenwerkingsgericht: je zoekt de samenwerking met collega’s en belangrijke partners op.
 • Analytisch sterk: je komt in complexe vraagstukken snel tot de kern en onderscheidt probleemloos hoofd- en bijzaken.

Verder heb je:

 • Minimaal hbo-niveau en kennis van het vakgebied, bijvoorbeeld bedrijfskundige informatica.
 • Enkele jaren aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Kennis van ICT- en IV-ontwikkelingen.
 • Ervaring met projectmanagement en met het uitvoeren van projecten.
 • Bij voorkeur kennis van agile werken en relevante best practices voor portfoliomanagement, zoals MoP en SAFe.
 • Beheersing van de Nederlandse  in woord en geschrift.

Word onze nieuwe collega

Reageer uiterlijk voor 5 mei 2024 je cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan Gerlien Harthoorn, teamsenior bij de sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Gerlien via 06 – 29 44 61 77. Vragen over de procedure? Stel ze aan onze collega’s van de Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Of kom eerst de sfeer proeven! 

Benieuwd hoe het is om bij CID te werken? En wie je toekomstige collega’s zijn? Kom gewoon eerst eens vrijblijvend kennismaken. De koffie staat klaar! App Gerlien Harthoorn, (06 – 29 44 61 77) om een afspraak te maken.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Financieel IT-specialist / FinOps-adviseur

Dit is nog eens een uitdagende rol op het snijvlak van finance en IT! Want je hebt als FinOps-adviseur impact op de transitie waar de provincie Noord-Holland middenin zit. Binnen de sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie staan we aan de vooravond van ambitieuze veranderingen. Zoals de bouw van een omvangrijk cloudplatform voor onze ICT-diensten en applicaties. Hoe mooi is het dat jij zorgt dat dit soort ontwikkelingen betaalbaar zijn en blijven?

Jouw baan

Je stapt op het juiste moment bij ons in. Want we beginnen net met de opbouw van de cloudomgeving in Azure. Je denkt dus van begin af aan mee over de inrichting ervan. Waarbij jij focust op de kosten. Je daagt collega’s – onder wie technici, opdrachtgevers en contractmanagers – en leveranciers uit met kritische vragen. Is deze functionaliteit of ontwikkelomgeving nu al nodig? Moet een bepaalde dienst echt 24/7 draaien? Over dit soort zaken spar je om de financiële integriteit te bewaken. Daarvoor voer je ook strategische trendanalyses uit. En stel je monitoring (tagging) in voor de juiste managementinformatie.

Op die manier draag je bij aan het uitvoeren van ICT-gerelateerd financieel risicomanagement en ondersteun je besluitvorming. Ook stel je een meerjarenbeleid op. Net als interne controleprocedures en -richtlijnen, die je ook implementeert. Op basis van interne audits check je of de procedures worden nageleefd en stuur je waar nodig bij. Kortom, in deze uitdagende functie adviseer je over de belangrijke stappen die we de komende jaren zetten. Extra mooi is dat je dat doet bij een organisatie die er maatschappelijk toe doet!

Dit bieden wij

 • Een brutojaarsalaris tussen € 57.791,04 en € 81.712,22 (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je brutomaandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een baan waarbij je samen met je collega’s bepaalt waar je werkt. Deels vanuit huis en deels op onze eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

De sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID) regisseert de informatiesystemen en ICT-activiteiten bij de provincie. Dat doen we met zo’n 70 bevlogen ICT-professionals. We zijn enorm gemotiveerd om te vernieuwen en werkwijzen te ontwikkelen waarmee we ambities kunnen waarmaken. Daarbij verruilen we op dit moment traditionele projectmanagementmethodieken voor agile-werkwijzen. Jouw team Sourcing, Contractmanagement en Ondersteuning begeleidt en ondersteunt de opgaven bij de vernieuwingsvraagstukken op het gebied van data en digitalisering. Het leuke van werken binnen CID? Ons superdiverse team waarin ieder – vanuit de eigen expertise en passie – graag kennis deelt en elkaar helpt. Kun je je voorstellen hoe inspirerend dat is?

Dit ben jij

 • Goed in het analyseren van data, die je kunt vertalen naar adviezen en acties.
 • Sterk in communiceren: je brengt je boodschap helder over aan interne en externe stakeholders.
 • Goed in werken onder druk en met strakke deadlines.
 • Samenwerkingsgericht: je werkt graag in een team en kunt anderen meenemen in een positieve werkomgeving.

Verder heb je:

 • Hbo-of wo-niveau in een relevante richting, zoals bedrijfseconomie, accountancy of finance, aangevuld met (basis)opleidingen in financieel management en cloudmanagement en -beheer.
 • Ruime ervaring in interne controle, interne audit of riskmanagement.
 • Kennis van financiële analyses, budgettering en rapportage, en ervaring met financiële systemen en software, zoals ERP en Excel.
 • Kennis van financiële wet- en regelgeving en accountingstandaarden.
 • Kennis van kostenmodellen van cloudplatformen.
 • Beheersing van de Nederlandse  in woord en geschrift.

Word onze nieuwe collega

Reageer uiterlijk 5 mei 2024 je cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan Jeroen van Els, sectormanager. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Jeroen via 06 – 52 67 20 28. Vragen over de procedure? Stel ze aan onze collega’s van de Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Of kom eerst de sfeer proeven!

Benieuwd hoe het is om bij CID te werken? En wie je toekomstige collega’s zijn? Kom gewoon eerst eens vrijblijvend kennismaken. De koffie staat klaar! App Jeroen van Els, sectormanager (06 – 52 67 20 28) om een afspraak te maken.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Service level manager

Wil je als service level manager je stempel drukken op de IT-dienstverlening van een grote maatschappelijke organisatie? Dan is dit hét moment om bij ons in te stappen. Waarom? Onze sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID) in Haarlem is volop in ontwikkeling. Denk aan de transformatie naar agile werken en de bouw van een omvangrijk cloudplatform. Mede hierdoor gaan we nieuwe relaties en contracten aan. En daar ben jij van begin af aan bij betrokken.

Jouw baan

Je bent dé spil als het gaat om de betrouwbaarheid, klantgerichtheid, efficiency en wendbaarheid van onze huidige en toekomstige IT-dienstverlening. En van onze in- en externe partners die deze realiseren en leveren. Neem onze nieuwe IT-servicedesk. Jij zit van begin af aan met onder anderen onze coördinator IT-operatie, portfolio- en contractmanagers, technici en leveranciers om tafel om de behoeften en eisen helder te krijgen en vast te leggen. En om te onderhandelen en overeenstemming te bereiken over de afspraken. Je ondersteunt ook bij het opstellen van de contracten. Bijvoorbeeld door het definiëren van (formats voor) SLA’s en KPI’s.

Natuurlijk blijf je de afgesproken performance en servicelevels monitoren. Daar rapporteer je ook over. Zijn er knelpunten, bijvoorbeeld een verstoring in een applicatie? Dan overleg je met de betrokken partijen over de oplossingen. Daarbij krijg je de ruimte om knopen door te hakken op strategisch-tactisch niveau. Wat jouw rol extra mooi maakt, zijn de interessante partijen met wie je samenwerkt, zoals Microsoft, Fujitsu en SAP. En de sfeer binnen onze organisatie. We werken niet alleen informeel met elkaar samen, maar krijgen ook de tijd en ruimte om ons werk goed te doen.  

Dit bieden wij

 • Een brutojaarsalaris tussen € 57.791,04 en € 81.712,22 (schaal 11) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je brutomaandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een baan waarbij je samen met je collega’s bepaalt waar je werkt. Deels vanuit huis en deels op onze eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

De sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID) regisseert de informatiesystemen en ICT-activiteiten bij de provincie. Dat doen we met zo’n 70 bevlogen ICT-professionals. We zijn enorm gemotiveerd om te vernieuwen en werkwijzen te ontwikkelen waarmee we ambities kunnen waarmaken. Daarbij verruilen we op dit moment traditionele projectmanagementmethodieken voor agile-werkwijzen. Jouw team Sourcing, Contractmanagement en Ondersteuning begeleidt en ondersteunt de opgaven bij de vernieuwingsvraagstukken op het gebied van data en digitalisering. Het leuke van werken binnen CID? Ons superdiverse team waarin ieder – vanuit de eigen expertise en passie – graag kennis deelt en elkaar helpt. Kun je je voorstellen hoe inspirerend dat is?

Dit ben jij

 • In staat om van a tot z het proces van start-up tot en met het beheer van ICT-diensten te begeleiden. Daarbij ga je goed om met procedures en kun je termijnen bewaken.
 • Goed in het opbouwen en onderhouden van een klant- en relatienetwerk. Daarbij heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en eventuele gevoeligheden.
 • Dankzij je communicatieve vaardigheden in staat om de producten en diensten (en eventuele problemen en oplossingen) inhoudelijk toe te lichten.

Verder heb je:

 • Wo-niveau in een relevante richting, bijvoorbeeld bestuurlijke informatiekunde.
 • Certificering op het gebied van ITSM of ITIL .
 • Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Beheersing van de Nederlandse  in woord en geschrift. 

Word onze nieuwe collega

Reageer uiterlijk voor 5 mei 2024 je cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan Jeroen van Els, sectormanager. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Jeroen via 06 – 52 67 20 28. Vragen over de procedure? Stel ze aan onze collega’s van de Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Of kom eerst de sfeer proeven!

Benieuwd hoe het is om bij CID te werken? En wie je toekomstige collega’s zijn? Kom gewoon eerst eens vrijblijvend kennismaken. De koffie staat klaar! App Jeroen van Els, sectormanager (06 – 52 67 20 28) om een afspraak te maken.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Procesanalist

De sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID) van de provincie Noord-Holland is volop in ontwikkeling. Daar komen veel nieuwe processen en werkvormen bij kijken. Welke precies? Hoe we die het beste inrichten? En hoe we ze continu kunnen verbeteren? Precies dat onderzoek jij als procesanalist. Een impactvolle baan waarin je adviseert en in no time een in- en extern netwerk opbouwt. Vind je het leuk om ook de rol van scrummaster te pakken? Dan krijg je die kans.

Jouw baan

Je stapt op het juiste moment bij ons in. De transitie van onze sector is in volle gang en de eerste productteams zijn gestart. Superbelangrijk dus dat de processen helder én inzichtelijk zijn, en dat alle 70 CID-collega’s deze nu en straks blijven volgen. Jouw kerntaak is het in kaart brengen, analyseren en vastleggen van de werkwijzen. Bijvoorbeeld die rondom ICT-beheer en -vernieuwing en agile werken. Daarbij krijg je volop de ruimte om kansen te onderzoeken om de efficiency en effectiviteit te vergroten of de kosten te verlagen. En om met fundamentele voorstellen te komen om de processen anders in te richten of nieuw op te stellen.

Vind je het leuk om te schakelen met diverse partijen? Mooi! Want je stemt veel af met het management en leveranciers, en bent sparringpartner van onder anderen onze productowners, proceseigenaren en IT-professionals. Die ondersteun en adviseer je gevraagd en ongevraagd. Bijvoorbeeld bij het vastleggen van de processen in workflowpakketten. Ook draag je – eventueel als scrummaster – bij aan de uitrol ervan. Je monitort of collega’s werken zoals is afgesproken en spreekt hen waar nodig aan. Daarnaast adviseer je over het doorvoeren van eventuele wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege veranderende wet- en regelgeving of nieuw beleid. Kortom, een onmisbare rol waarin je helderheid verschaft én een succesvolle procesmatige (samen)werking in onze grote sector stimuleert.

Dit bieden wij

 • Een brutojaarsalaris tussen € 49.715,50 en € 70.175,87 (schaal 10) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je brutomaandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000,- per 5 jaar.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Een baan waarbij je samen met je collega’s bepaalt waar je werkt. Deels vanuit huis en deels op onze eigentijdse locatie in het centrum van Haarlem.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

De sector Concern Informatievoorziening en Datatechnologie (CID) regisseert de informatiesystemen en ICT-activiteiten bij de provincie. Dat doen we met zo’n 70 bevlogen ICT-professionals. We zijn enorm gemotiveerd om te vernieuwen en werkwijzen te ontwikkelen waarmee we ambities kunnen waarmaken. Daarbij verruilen we op dit moment traditionele projectmanagementmethodieken voor agile-werkwijzen. Jouw team Sourcing, Contractmanagement en Ondersteuning begeleidt en ondersteunt de opgaven bij de vernieuwingsvraagstukken op het gebied van data en digitalisering. Het leuke van werken binnen CID? Ons superdiverse team waarin ieder – vanuit de eigen expertise en passie – graag kennis deelt en elkaar helpt. Kun je je voorstellen hoe inspirerend dat is?

Dit ben jij

 • Goed in het analyseren van processen. Daarbij komen ook jouw communicatieve skills van pas: je legt makkelijk contact en kunt goed luisteren.
 • Flexibel, om snel te kunnen schakelen tijdens veranderingen.
 • Goed in Nederlands, om werkwijzen en richtlijnen helder vast te leggen.

Verder heb je:

 • Hbo-of wo-niveau.
 • Enkele jaren ervaring op het gebied van businessanalyse, businessprocesmanagement of administratieve organisatie (ao).
 • Kennis van agile-werkmethodieken.
 • Beheersing van de Nederlandse  in woord en geschrift.

Word onze nieuwe collega

Reageer uiterlijk voor 5 mei 2024 je cv en motivatie via de sollicitatiebutton. Je kunt je sollicitatie richten aan Jeroen van Els, sectormanager. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Jeroen via 06 – 52 67 20 28. Vragen over de procedure? Stel ze aan onze collega’s van de Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Of kom eerst de sfeer proeven!

Benieuwd hoe het is om bij CID te werken? En wie je toekomstige collega’s zijn? Kom gewoon eerst eens vrijblijvend kennismaken. De koffie staat klaar! App Jeroen van Els, sectormanager (06 – 52 67 20 28) om een afspraak te maken.

Goed om te weten

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Adviseur slimme mobiliteit

In Noord-Holland is er grote behoefte aan nieuwe woningen, maar moet de provincie ook rekening houden met het klimaat en zorgen voor een gezonde leefomgeving. Bovendien wordt het steeds drukker op de Noord-Hollandse (vaar)wegen. Bij mobiliteit komen al deze opgaven samen. Als adviseur slimme mobiliteit (smart mobility) zorg je samen met je collega’s dat Noord-Hollanders slim, schoon en veilig kunnen reizen. Uitdagend en leuk!

Jouw baan

Smart mobility is in onze provincie aan de orde van de dag. Zo werken we bij de Blauwe Golf aan een betere doorstroming op de weg en het water, maar we houden ons ook bezig met bijvoorbeeld mobiliteitsapps voor reizigers en het automatiseren van voertuigen. En de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op! Daarom zetten we ook de komende jaren in op het ontwikkelen van slimme, schone en veilige mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan de duurzame mobiliteitstransitie. Aan jou de taak om in te spelen op de laatste ontwikkelingen en tegelijkertijd koers te houden. Wat betekent nieuwe wetgeving rondom smart mobility voor onze organisatie? Met welke nieuwe ontwikkelingen gaan we wel of niet aan de slag? Wat is er nodig om projecten optimaal te laten landen in onze organisatie? En hoe halen we het maximale uit onze mobiliteitsdata? Allemaal vraagstukken waar jij je tanden in zet.

Je geeft richting aan het programma ‘Focus Smart Mobility’. Dit doe je samen het programmateam van de provincie dat werkt aan de mobiliteitstransitie. Je vertaalt ideeën naar concrete projectvoorstellen en zorgt dat deze projecten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Vervolgens monitor je de voortgang en grijp je in als een project uit koers dreigt te raken. Daarnaast heb je veel contact met samenwerkingspartners zoals het Rijk, gemeenten, andere provincies, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en marktpartijen. Op deze manier haal jij de laatste ontwikkelingen van buiten naar binnen en deel je onze ervaringen en resultaten op het gebied van smart mobility met anderen.

Het allermooiste van jouw werk? Dat je écht resultaat ziet van jouw inspanningen. Want wat is er mooier dan na een afgerond project tegen je collega’s te zeggen: “Dit hebben wij samen voor elkaar gekregen”?

Dit bieden wij

 • Afhankelijk van het niveau van de kandidaat een bruto jaarsalaris tussen € 57.791,04 en  € 81.712,22 (schaal 11) of € 65.590,37 en € 92.853,43 (schaal 12) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000 per 5 jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij jouw ontwikkeling belangrijk vinden.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 • Een baan waarbij je samen met je collega’s bepaalt waar je werkt. Dat kan deels thuis en deels op onze locatie in het centrum van Haarlem met allerlei verschillende werkplekken. Wij zorgen onder meer voor een bureau en beeldscherm, zodat je jouw thuiswerkplek goed kunt inrichten.
   

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Samen met je collega’s van de directie Beheer en Uitvoering (B&U) zet jij je in voor de aanleg en het onderhoud van provinciale verkeersinfrastructuur. Van de aanleg van fietspaden tot het in stand houden van vaarwegen. Binnen B&U maak je deel uit van de sector Beheer, Strategie en Programmering: een team met zo’n 30 enthousiaste, gedreven en deskundige collega’s. Een diverse groep ook, met verschillende persoonlijkheden, leeftijden, ervaringen en achtergronden. Ook zin in gezellige borrels, een potje paddel of een breinbrekende pubquiz na het werk? Het jonge ambtenarennetwerk binnen de provincie organiseert van alles. 

Dit ben jij

 • Analytisch sterk: je doorgrondt snel problemen.
 • Een echte teamspeler: je werkt goed samen en verbindt mensen, zowel binnen als buiten onze organisatie.
 • Bedreven en gedreven: je zet processen naar je hand en zet graag je schouders eronder.
 • Sterk in projectmatig werken: je houdt het overzicht, stelt prioriteiten en voorkomt verrassingen.
 • Politiek-bestuurlijke voelsprieten: je vindt het leuk om in een bestuurlijke, politieke omgeving te werken.

Verder heb je:

 • Wo werk- en denkniveau op het gebied van verkeer en vervoer.
 • 5 tot 7 jaar werkervaring.
 • Ervaring met beleidsadvisering, bij voorkeur bij de overheid. 

Word onze nieuwe collega

Reageer uiterlijk voor 28 maart 2024 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief t.a.v. Paul Waarts, plv. sectormanager Beheer, Strategie en Programmering. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app met Paul op 06 – 31 68 82 44. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten 

 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams;
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist

Unitmanager studieprojecten infrastructuur

De provincie Noord-Holland is op zoek naar een manager met bestuurlijke affiniteit om plannen voorregionale doorfietsroutes, snelle busverbindingen en een betere verkeersveiligheid verder te brengen.  Als unitmanager studieprojecten infrastructuur breng jij die plannen samen met jou team richting uitvoering. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de leef- en bereikbaarheid van onze provincie. Je doet dit samen met een team van professionals vanuit ons kantoor in het centrum van Haarlem.

Jouw baan

Je voelt je op je plek aan de beginfase van een project, waar de kaders nog niet volledig zijn vastgesteld. Samenwerking in de keten faciliteer je met een goede teamsamenstelling, heldere gezamenlijke afspraken en oog voor elkaars belangen. Je werkt graag aan zowel grote multidisciplinaire als kleine specialistische projecten in de infrastructuur.

Als unitmanager ben je verantwoordelijk voor het goed bedrijfsmatig functioneren van de unit. Jij zorgt voor kwalitatief en kwantitatief goede producten en een positief werk- en ontwikkelingsklimaat voor de collega’s. Je rapporteert aan de sectormanager en maakt onderdeel uit van het management team van de sector. Voor externe partijen waarmee we samenwerken in projecten ben jij het aanspreekpunt. Denk aan gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en onderzoeksbureaus. Je bereidt regionale en bestuurlijke overleggen voor en je adviseert onze gedeputeerde wanneer belangen botsen of knopen moeten worden doorgehakt. Je zit dus aan tafel op de momenten die ertoe doen. Zo zorg je voor waardevolle resultaten.

Daarnaast werk je aan het opleiden en inspireren van je collega’s. Zo ben je verantwoordelijk om jou  team van medewerkers verder te helpen in hun ontwikkeling. Ook onderzoek je met collega’s of bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld het gestructureerd doorlopen van ruimtelijke procedures. En verder werk je samen met collega-unitmanagers binnen Beheer & Uitvoering (B&U) aan de strategische ontwikkeling. Je komt middenin de herpositionering van het team bij ons binnen. Deze rol biedt jou dan ook een unieke kans om bij te dragen aan de inrichting van de nieuwe unit en collega’s te helpen met een verandering van werkwijze en organisatie.

Dit bieden wij

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 71.055,46 en € 100.660,68 (schaal 13) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000 per 5 jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij jouw ontwikkeling belangrijk vinden.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Vanuit jouw expertise als unitmanager stuur je straks een team van projectleiders aan. Dit team werkt aan infrastructuurprojecten die zich in de studiefase bevinden. Hierin zetten momenteel 7 vaste en 10 ingehuurde collega’s zich elke dag in om projecten van de provincie vanuit de studiefase naar uitvoering te helpen. Jij begeleidt de collega’s vakinhoudelijk en verdeelt het werk.

Dit ben jij

 • Je kunt medewerkers leiden en begeleiden in een verandering van werkwijze en organisatie.
 • Je bent een waardevolle sparringpartner. Je zet de lijnen uit, creëert duidelijkheid en zorgt dat anderen weten waar ze aan toe zijn.
 • Je kunt goed strategisch denken, stevig adviseren en voelt politiek-bestuurlijke risico’s feilloos aan.
 • Je hebt lef, daadkracht en doorzettingsvermogen om tot structurele verbeteringen in infraprojecten te komen.
 • Je bent gericht op samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie.

Verder heb je

 • Minimaal academisch niveau.
 • Minimaal 8 jaar werkervaring met projectmanagement.
 • Ruime ervaring in het infrastructurele domein.
 • Ruime ervaring met het opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Word onze nieuwe collega

Reageer voor 10 april 2024 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief t.a.v. Han Roebers, Sectormanager Beheer, Strategie en Programmering. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Han via 06 – 31 688 285. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten

Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.

Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.

Senior projectmanager studieprojecten infrastructuur

Bij de provincie zijn er volop plannen voor regionale doorfietsroutes, snelle busverbindingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Als senior projectmanager breng je plannen richting de uitvoering en lever je zo een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze provincie. Dit doe jij samen met een team van professionals vanuit ons kantoor in het centrum van Haarlem.

Jouw baan

Je voelt je op je plek aan de beginfase van een project, waar de kaders nog niet volledig zijn vastgesteld. Als projectmanager doorloop jij de stappen tot het projectbesluit waarna het project wordt gerealiseerd. Je gaat hiervoor aan de slag met participatie en ruimtelijke procedures, zoals een milieueffectrapportage en het inpassingsplan. Voor partijen buiten de provincie, zoals gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en onderzoeksbureaus, ben je het aanspreekpunt voor projecten waarin we met hen samenwerken. Je bereidt regionale en bestuurlijke overleggen voor en wanneer belangen botsen, of er moeten knopen doorgehakt worden, informeer je de gedeputeerde. Je zit dus aan tafel op de momenten die er écht toe doen. En je zorgt zo voor essentiële resultaten.

Als senior projectmanager heb je ook een coördinerende rol. Dit houdt in dat je kijkt naar de werkverdeling in het team en je de projectleiders bijstaat met advies over de aanpak van een project. Samen met je collega’s onderzoek je of bedrijfsprocessen verbeterd kunnen worden, bijvoorbeeld het gestructureerd doorlopen van ruimtelijke procedures. Zo hoeven (nieuwe) collega’s het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Dit bieden wij

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 71.055,46 en € 100.660,68 (schaal 13) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief het Individueel Keuze Budget van ongeveer 22% van je bruto maandsalaris, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen.
 • Een opleidingsbudget van € 5.000 per 5 jaar. Daarnaast zijn er andere opleidingsmogelijkheden, omdat wij jouw ontwikkeling belangrijk vinden.
 • Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal.
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van ov.
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid.
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden.

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor bijna 3 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt alle ruimte om te kiezen welke kant je op wilt en om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

Je stuurt vanuit jouw expertise als projectmanager straks een team van projectleiders aan dat werkt aan infrastructuurprojecten die zich in de studiefasefase bevinden. Hierin werken 7 vaste collega’s en 10 collega’s die ingehuurd worden om de provincie te helpen om projecten van studiefase naar uitvoering te krijgen. Je begeleidt collega’s vakinhoudelijk en verdeelt het werk.

Dit ben jij

 • Je begeleidt graag collega’s en stuurt waar nodig bij.
 • Je kunt stevig adviseren en stelt grenzen als dat nodig is.
 • Je vindt het leuk om in een bestuurlijke, politieke omgeving te werken en hebt ervaring met het adviseren van bestuurders.
 • Je denkt kritisch mee in waar bedrijfsprocessen efficiënter kunnen en denkt mee over oplossingen.
 • Je bent gericht op samenwerking, zowel binnen de organisatie alsook daarbuiten.

Verder heb je

 • Minimaal een hbo-diploma
 • Tenminste 5 jaar ervaring met projectmanagement in een politiek bestuurlijke organisatie

Word onze nieuwe collega

Reageer voor 27 april 2024 via de solliciteer direct button. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief t.a.v. Han Roebers, Sectormanager Beheer, Strategie en Programmering. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Frans van der Linden, sectormanager Mobiliteit via 06 – 51267225 Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten

Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.

Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.